top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

 • Forfatterens bildeNT Nett

Nå kommer NTs medlemsundersøkelse

Onsdag formiddag vil alle ordinære medlemmer få tilsendt en spørreundersøkelse om Motivasjon, Lønn og Trivsel (MLT 2022) fra Norsk Tollerforbund. Vi ønsker at alle medlemmer deltar og sender inn sitt svar.Om du ikke har fått en epost fra Norsk Tollerforbund i løpet av onsdag 7. september så gi oss beskjed på medlem@norsktollerforbund.no, husk å sjekke søppelposten først - da slike masseutsendinger fort havner i denne mappen (avsender vil se slik ut: post@norsktollerforbund.no via SurveyMonkey <member@surveymonkeyuser.com>).Bakgrunn

Norsk Tollerforbund (NT) ønsker med denne undersøkelsen å kartlegge ulike aspekter av arbeidsforholdet til Tolletaten.


Undersøkelsen må ikke sammenlignes med medarbeiderundersøkelser som tolletaten selv organiserer.


Tolletaten er i en krevende periode der mye misnøye og frustrasjon preger store grupper med ansatte. Vi trenger derfor konkrete data og statistikk å jobbe med. Vi kommer derfor til å ha denne undersøkelsen årlig for å se utviklingen i medlemsmassen.

Hovedområder vi ønsker belyst og målt:

 • Motivasjon

 • Trivsel

 • Muligheter/karriereutvikling

 • Fremtidige planer

 • Lønn

 • Seniorpolitikk

 • Forskjeller mellom de nye og erfarne ansatte.


Hva skal vi bruke det til?

 • Kartlegge hvor mange medlemmer/ kollegaer vi potensielt kan miste fremover.

 • Kartlegge årsaken til hvorfor vi mister kollegaer.

 • Kartlegge hvordan ansatte opplever etaten som arbeidsplass akkurat nå.

 • Kartlegge seniorene sine faktisk ønsker og behov.


Anonymitet og GDPR

Vi bruker din registrerte epostadresse i vårt medlemsregister for å sende ut spørreundersøkelsen og følge opp OM du har svart på den eller ikke. Svarene er fullstendig anonymisert og ingen personlige data blir lagret under besvarelsen. Svarene blir IKKE knyttet til din epostadresse eller IP-adresse slik at du kan stole på at alle svar er anonyme.Vi trekker ut heldige vinnere blant svarene

Etter å ha gjennomført undersøkelsen blir man videresendt til en ny nettside hvor man kan legge igjen sin epostadresse for å delta i trekningen av flere flotte premier - denne epostadressen vil heller ikke kunne knyttes til den enkeltes svar.

Comments


bottom of page