top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

NTs retningslinjer for COVIDI tråd med regjeringens nye tiltak og arbeidsgivers oppfølging av Covid-restriksjonene, gjeninnfører Norsk Tollerforbund sine egne retningslinjer for Covid.


Nedenfor kan dere lese NTs Covid-dokumenter. Det er hoveddokumentet som beskriver tiltakene, vedleggene kommer kun til bruk dersom dere skal gjennomføre arrangementer.


Hovedregelen i NT er: «Så lenge det er større begrensninger i samfunnet for møte- og arrangementsvirksomhet skal NT søke å begrense antallet fysiske møteplasser. Hovedregelen er at møter og arrangementer avholdes på digitale flater. I tilfeller hvor dette ikke er gjennomførbart skal det foretas en vurdering om arrangementet i det hele tatt skal avholdes. Inntil annen beskjed gis skal alle beslutninger om å gjennomføre fysiske samlinger godkjennes av NTs sentrale arbeidsutvalg (AU) eller den denne bemyndiger


NTs retningslinjer for COVID er gjeldende frem til de endres eller besluttes opphevet.


For NT sentralt betyr dette at plankonferansen denne uken kjøres digitalt slik at mye av det som var ment å gjøres der likevel blir utført.


For de neste to ukene har ikke dette så store konsekvenser for NTs sentrale drift da forbundskontoret uansett var planlagt å holdes fysisk stengt i uke 52 og 1. Det er likevel en beredskap på alle epostadresser/telefoner slik at henvendelser blir tatt i mot og behandlet om nødvendig.


Representanter fra forbundskontoret stiller også på arbeidsgivers eventuelle Covid-møter dersom det arrangeres flere av disse på denne siden av nyttår.


For Forbundsstyret vil dette ikke umiddelbart få konsekvenser da neste møte uansett er ment å foregå på Teams-plattformen.
NT oppfordrer sterkt alle sine medlemmer til å vaksinere seg dersom man ikke allerede har gjort dette!

Comments


bottom of page