top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Reforhandlet særavtale, og andre nyheter før jul

I forrige uke ble Norsk Tollerforbund enige med arbeidsgiver om en reforhandlet særavtale for godtgjørelse for hold av tjenestehund.


Norsk Tollerforbund er fornøyde med å få en ny og forbedret avtale om økonomisk kompensasjon for hundeførerne i etaten. NT er også fornøyd med at det også skal gis godtgjørelse til fôrverter.

Temaet rundt bruk av tjenestebil ble diskutert. Her er det mange synspunkter, både hos tillitsvalgte og hos arbeidsgiver. Blant annet er det flere argumenter for å inndra tjenestebilene for å spare penger, men her forstås det at økonomien kan spille en rolle. Det vil derfor være helt avgjørende med god kommunikasjon rundt dette fra arbeidsgiver, samt en fornuftig tilnærming med stor grad av frivillighet på de enkelte tjenestesteder. NT mener det er viktig at arbeidsgiver tilstreber å løse dette på best mulig måte for hundeførerne. Det vil helt sikkert være noen som ønsker å inngå avtale om bruk av tjenestebil til og fra oppmøtested, så dette trenger ikke by på så store endringer for den enkelte.


Øker satsene etter prisveksten

Satsene for godtgjørelse er økt i tråd med prisveksten ellers i samfunnet – det er NT godt fornøyd med. Dette vil si at godtgjørelsen i hundetjenesten ligger tett opp mot andre vi sammenlikner oss med.


I tillegg regulerer særavtalen forhold rundt permisjon etter hovedtariffavtalen, samt forsikringsmessige forhold og sikker hundetransport.
Årlige reguleringer

Hvert år reguleres eller fornyes flere av særavtalene i staten som gjelder for et år av gangen, med eller uten endringer. Noen av disse brukes av NT og/eller ansatte i Tolletaten.


Alle særavtalene finner du i Statens personellhåndbok kapittel 9 på Lovdata (merk at reguleringene ikke er oppdatert ennå, de vil ikke synes før etter nyttår da blant annet satsene som står der nå, gjelder ut 2023).

Endringer som kan være aktuelt for deg er:


Her kan nevnes at det er justert litt opp på kilometersatsen for bruk av egen bil ved reiser (4,90 pr km), og hva som dekkes for utgifter til kost er også justert opp (f.eks kr 940 for reiser over 12 timer med overnatting). For en kort oppsummering av endringene kan dere lese opplistingen fra YS Stat her: Endringene i særavtaler for 2024.Finansforbundet melder seg ut av YS

Denne uken har et av de store forbundene i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, bestemt seg for å melde seg ut av YS-fellesskapet og forhandle med sin motpart i NHO som selvstendig forbund.


Dette kom etter at Finans Norge, som er motparten i forhandlingene, ble en landsforening i NHO. Finansforbundet har etter det hatt en uenighet med YS om retten til å tegne og forvalte tariffavtaler på finansområdet. YS har lagt frem et forslag til vedtektsendringer for å etterkomme Finansforbundets ønske om å videreføre tariffavtalestrukturen, men landsmøtet i Finansforbundet besluttet likevel å melde seg ut av YS. Utmeldingen trår i kraft 1. januar 2025. YS mister dermed 33.000 av sine ca 240.000 medlemmer.Siste (?) renteheving

Som følge av Norges Banks renteheving 13. desember så er det også flere banker som varsler om økt rente. Dette gjelder også for vår partner Nordea, som setter opp renten fra og med 21. februar 2024 med 0,25%. Hevingen gjelder både innskuddsrente og utlåndsrente, og datoen er gjeldende for både eksisterende og nye kunder (utsatt fra i dag til 21. februar). Det betyr at eksempelvis Boliglån Ung nå tilbys til 5,44% og Boliglån 50% tilbys til 5,58% nominell rente fra 21. februar.Forlenget avtale med Gjensidige

YS har denne uken også fremforhandlet en forlengelse av avtalen med Gjensidige. Du finner vilkårene for deg ved å gå inn på hjemmesidene. Du kan også be om en samtale med en av rådgiverne i Gjensidige.


Som medlem får du de samme gode rabattene og service som du har hatt tidligere, samtidig som det garanteres at Innboforsikringen minst matcher hva man kan få i LO Favør. Spesielt gunstig er det også for unge forsikringstakere som får svært gode rabatter. Bilforsikring gjennom Gjensidige er også blitt bedre etter denne avtaleforhandlingen.Kampen mot arbeidsløsheten

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hilser på YS-leder Hans-Erik Skjæggerud under møtet i regjeringens Kontaktutvalg for partene i arbeidslivet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Statsministeren må øke innsatsen for at folk kan beholde jobbene sine og at det skapes nye arbeidsplasser, mener YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Like før jul holdt Jonas Gahr Støre sin halvårlige pressekonferanse, med dyrtid og økende ledighet som bakteppe.

Arbeidsledigheten har steget gjennom hele høsten. Flere tusen har mistet jobbene og med den siste rentehevingen er det fare for at enda flere bedrifter gå over ende.


Jeg er skuffet over at statsministeren ikke var tydeligere når det gjelder den økende og akutte ledigheten. Jobb nummer en for enhver Arbeiderpartiregjering er å holde folk i jobb. Når arbeidsledigheten øker, må hele regjeringens politikk dreies inn mot å bekjempe den, sier  Skjæggerud.Frontfaget vil tjene oss godt også fremover

– Holden-utvalgets rapport danner grunnlaget for at vi fortsatt kan ha en kollektiv lønnsdannelse i årene som kommer. Frontfaget har tjent oss godt frem til nå, og vil også gjøre det fremover, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.


Det har i flere tiår vært koordinert lønnsdannelse ved hjelp av frontfagsmodellen. Det betyr at industrien – frontfaget – forhandler først og at lønnsveksten herfra danner en norm for resten av arbeidslivet. Holden IV-utvalget skulle blant annet vurdere om det er utviklingstrekk som kan svekke oppslutningen om frontfagsmodellen.


YS-leder Hans-Erik Skjæggerud berømmer utvalgets arbeid, og viser til viktigheten av at partene i arbeidslivet med jevne mellomrom gjennomgår og vurderer hvordan lønnsdannelsen skal organiseres.Mener rentehevingen var unødvendig

Det er klare tegn til at norsk økonomi kjøler seg ned. Arbeidsledigheten er på vei opp. Norsk økonomi har allerede fått en kraftig dose renteheving, og vi har ennå ikke sett de fulle konsekvensene av dette. Derfor mener jeg dagens renteheving var unødvendig, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.


Norges Bank vedtok i dag å heve styringsrenta til 4,5 prosent. Rentehevingen kommer i en tid med formidable økonomiske utfordringer for mange.


Mange sliter nå. Dagens renteheving vil bli en tung bør for både bedrifter og enkeltpersoner som har økonomiske utfordringer, mener han.


Denne økningen vil ramme særlig bygg- og anleggsnæringen, hvor vi allerede ser at ledigheten stiger. Vi frykter høyere arbeidsledighet og en for stor totalbelastning på folks økonomi, poengterer YS-lederen.


GOD JUL fra YS

Lederduoen i YS har sendt ut en liten julehilsen hvor de oppsummerer året den ser du her

GOD JUL ALLE SAMMEN


Med denne lange artikkelen ønsker vi alle våre medlemmer, tillitsvalgte, støttespillere, samarbeidspartnere, arbeidsgiverrepresentanter, naboforbund, søsterorganisasjoner, venner og motparter en riktig god jul, en fredelig romjul hvor energien bygges opp og en godt nytt år - hvor vi sammen skal ta fatt på mange nye oppgaver samt fortsette alt det gode arbeidet Norsk Tollerforbund har fått til i år!Åpningstider i julen:

Det fysiske forbundskontoret i Tollbugata 1a er ubemannet fra og med 21. desember til 2. januar, men postkassen post@norsktollerforbund.no overvåkes daglig utenom de røde dagene. NTs vakttelefon er også tilgjengelig dersom det er hastesaker. Henvendelser som ikke er tidskritiske må påregne noe lenger behandlingstid frem til 3. januar.

Comments


bottom of page