top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

 • Forfatterens bildeNT Nett

Uka som gikk i NT

Selv om møtet med Finansdepartementet kanskje var ukens viktigste hendelse er det mer å se tilbake på fra uken som gikk.NT og YS på felles markering for Ukraina

Mandagen startet med IDF-møte hvor blant annet etatens forslag til ITO-ordningen (intensiv toll opplæring) stod på dagsorden. NT kommer tilbake til den i et eget nyhetsbrev da resultatet av samtalene ennå ikke er endelig. Andre saker på møtet var blant annet seniorpolitikk, og NT vil skrive mer om det også senere.


Samarbeid med Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Tirsdag og onsdag var det duket for både samarbeidsmøte med Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) og markering for Ukraina. Det ble det diskutert en rekke felles utfordringer som yrkesskadeforsikring og lønn, samt en del samarbeidsområder innen politisk påvirkning, lønnskamp, lønnsoppgjøret i staten, felles opplæringsressurser og mulig felles faglig konferanse. På ettermiddagen den 15. mars deltok alle møtedeltakerne på en felles markering på Youngstorget til støtte for Ukraina. Markeringen var arrangert av en felles fagbeveglse og foregikk samtidig over hele verden.IDF i Grensedivisjonen

Onsdag var det også IDF-møte i Grensedivisjonen. Av saker som er diskutert her var:

 • Medarbeiderundersøkelsen, hvor NT etterlyste hvem som tar ansvar for å finne løsninger på de tilbakemeldingene som ble gitt. Arbeidsgiver kunne svare ut at her er det gitt sterke oppfordringer til lederne om finne de 3-4 viktigste tilbakemeldingene og jobbe målrettet med dette. De ansatte skal IKKE stilles til ansvar for resultatet. De som kom dårligst ut i undersøkelsen vil også få tilbud om hjelp fra organisasjonspsykolog.

 • Utlysning av tollfaglig kompetanse, hvor NT ønsket et orientering om søkermassen, forventet lønn og geografisk fordeling. Det var totalt 14 søkere hvorav tre ikke har tilstrekkelig bakgrunn og tre av dem har søkt i flere områder.

 • Omstasjonering, 35 søknader er registrert og 14 er innvilget. NT anser at prosessen har vært god og alle som har fått avslag vil få tilskrevet begrunnelsen. Man ser at om bemanningen i området/lokasjonen man tilhører allerede er på et absolutt minimum er det vanskelig å få til en omstasjonering.

 • Ønsketurnus, NT etterlyste ønsketurnus som skulle vært tilgjengelig i GAT for alle høsten 2021. Arbeidsgiver svarte ut at fForsinkelsen her skyldes at det er oppdaget for dårlig sikkerhet i det nye systemet, men at den nye modulen i GAT snart vil være tilgjengelig for utprøving.

 • Tolletatens valpeprosjekt, hvor NT spurte om status i prosjektet. GD kunne fortelle at det er produsert ett kull på fem valper, hvorav to er godkjent for videre tjeneste i Tolletaten, og tre er solgt. Prosjektet er pågående, men det vil bli gjennomført en kost-nytte evaluering om man skal fortsette å avle egne tjenestehunder eller om man skal kjøpe fra leverandør.

 • Det ble også diskutert om

  • Vaktledere Storskog

  • Kost og diett i Midt

  • Arealutnyttelse på Mo tollsted

  • Status på tilsetninger og avganger i GD hittil i 2022

  • Permisjoner

  • Sykefravær.


Årsmøte i VD-Oslo

Onsdag kveld var det duket for digitalt årsmøte i varedivisjonen, nærmere bestemt avdeling Oslo. Stine Bråten ble valgt som leder (hun var tidligere leder i OAT), mens Anne Beate Riegels, tidligere 2. nestleder i NT og gjør "comeback" som nestleder. Med seg i styret har de Lise Håkonsen fra Drammen og Børge Nicolaysen fra Oslo. Med på møtet var også forbundsleder Karin Tanderø Schaug som holdt et innlegg om lønn, tollbacehlor/ITO/EVU bachelor og seniorpolitikk.


Til nå har de fleste av NTs avdelinger hatt sine årsmøter, og innen utgangen av Mars vil også NT-Direktoratet, NT-Lederne, NT-Nord og NT-Vest ha valgt nye styrer.Finansdepartementet og andre møter

Torsdag ble det etterlengtede møtet med Finansdepartementet avholdt. Mer om det i eget nyhetsbrev.


I tillegg har det vært de sedvanlige møtet i utvalg og råd i YS, blant annet samspillsmøte, kommunikasjonsledermøte, kompanjemøte for #jegertillit og møte i kommunikasjonsgruppa i konfliktutvalget.Info til pensjonister om leie av Tolletatens ferieboliger

Vi har fått spørsmål fra flere av våre pensjonerte medlemmer (livstidsmedlemmer og fordelsmedlemmer) om hvordan man går frem for å leie ferieboligene i Tolletaten, da man ikke lenger får registert seg på hyttetrekk.no når man ikke lenger har ett ansattnummer.


Norsk Tollerforbunds er ikke involvert i disse ferieboligene, men har undersøkt med Tolletaten hva som er gjeldende praksis for pensjonister: Pensjonister av etaten kan få tilgang til Hyttetrekk, men der har prioritet 2 etter fast ansatte. Man får ikke deltatt i hovedtrekningen, men vil da på lik linje med andre ansatte kunne plukke det som er ledig etter gjennomført hovedtrekning. Som pensjonist kan du ta konakt med feriebolig@toll.no for å opprette en pensjonistprofil i hyttetrekk.no.


OG om ikke lenge vil det blir mulig å leie NTs egne ferieboliger - på Sjusjøen og Myrkdalen ved Voss. Mer informasjon kommer så snart de er mulig, men i mellom tiden kan du lese om alle andre medlemsfordeler på NTs nettsider.
Comments


bottom of page