top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeKarin Tanderø Schaug

70% vurderer å slutte i Tolletaten!

Norsk Tollerforbund har nettopp gjennomført årets store medlemsundersøkelse. Enkelte av svarene er sjokkerende lesing og understreker den kritiske situasjonen de ansatte og Tolletaten befinner seg i. Funnene i undersøkelsen gir all grunn til at alarmklokkene må ringe både i Finansdepartementet og på Stortinget.Det er mye som rører seg i vår organisasjon i disse dager og temperaturen er på mange møter til å ta og føle på. Våre medlemmer fortsetter å miste kollegaer til andre virksomheter, oppgavene våre løses i form av overtid altfor mange steder i landet og vi sliter mer og mer med å fylle «må oppgavene».


Vi mister ansatte og medlemmer pga lønn, men også på grunn av oppgavene som må løses med altfor for få folk. Det er ikke rom for å gjøre det mange brenner for, nemlig god operativ kontroll. Vi er inne i en historisk negativ spiral og jeg håper etatsledelse, departement, og politikere i og utenfor regjering snart tar ansvar og faktisk gjør noe med dette.


30. september sendte Norsk Tollerforbund et «krisebrev» til Finansdepartementet, et forslag til en redningspakke for Tolletaten. Sammen med henvendelsen sendte ble det også delt ferske tall fra medlemsundersøkelsen samt støtteerklæring fra våre søskenforbund i Norden.

Redningspakke Tolletaten 2023
.pdf
Download PDF • 298KB
Joint statement from the NTO about custom budgets and resource allocation
.pdf
Download PDF • 165KB

Tolletaten trenger umiddelbare bevilgninger til lønn, ressurser og lokaler. Det er hovedbudskapet. Siden møtet i vinter fortsetter ansatte å søke seg ut, etaten får større og større utfordringer med å løse samfunnsoppdraget og resultatene er synkende. Dette er rett og slett veldig alvorlig etter vårt syn.


Medlemsundersøkelsen er ment å gjentas årlig eller annethvert år slik at vi kan måle utvikling og trender over tid. Årets undersøkelse fikk en veldig god respons hvor over 73% av NTs medlemmer besvarte undersøkelsen, noe som også gjør at den har god nok svarprosent til å brukes i videre forskning.


Tall fra vår ferske medlemsundersøkelse viser faktisk at over 70% av de som svarte på undersøkelsen sier at de vurderer å søke seg ut av etaten. Over 30% har allerede søkt andre jobber. Og dette kommer i tillegg til de som allerede har sluttet!


Men undersøkelsen viser også at penger løser ikke alt. Vi må også se i egen etat. For det som seiler opp til å bli en like stor utfordring er at over 80% av de som svarte sier de opplever mulighetene for karriere og utvikling i egen etat som dårlig eller veldig dårlig. Dette er selve sykdomsbildet og noe vi må ha fokus på fremover. Det gjøres allerede grep, men det er for lite og det går for sakte.Et nylig nyhetsbrev skrevet av Kristian Mentzoni som er avdelingstillitsvalgt for NT-avdeling Oslofjord (inkludert Moss), har skapt mange reaksjoner, kanskje fordi det pirket borti noe helt sentralt. Budskapet er nemlig akkurat dette. Hvordan har mange av dagens ansatte det i egen etat når det kommer til følelsen av verdsettelse og verdi? Svarene i NTs medlemsundersøkelse var helt tydelig. Kanskje på det punktet den var mest tydelig. Over 80% sier at de opplever karrieremulighetene som dårlige eller veldig dårlige. Har tollfaglig ansatte muligheter til karriere i egen etat? Etatsledelsen er tydelig på at det er ja, men over 80% av medlemmene svarer altså at de ikke opplever det sånn.


Vi er i en kritisk fase i vår etat. Vi mister kollegaer i en fart vi aldri før har opplevd. Og det er som sagt flere grunner til dette.


Jeg vet vi får til mindre uten styrkede budsjetter. Lønnsnivå må opp og ressursene må styrkes og det koster betydelig. Faktisk så mye som opp mot en halv milliard. Men vi må også se i egen etat. For det er her vi faktisk skal løse dette uansett hvilke budsjetter vi får. For en ting er sikkert. Dette går ikke over av seg selv. Vi har kanskje håpet og trodd at ting vil roe seg ned og stabilisere seg. Medlemsundersøkelsen viser det motsatte. Vi har kanskje kun sett toppen av isfjellet i forhold til det som kommer.


Vi advarer etatsledelsen på det sterkeste om å undervurdere dette budskapet.


Karin Tanderø Schaug

Forbundsleder


Om medlemsundersøkelsen:

Norsk Tollerforbunds medlemsundersøkelse om Motivasjon, Lønn og Trivsel i Tolletaten (MLT2022) ble sendt ut til 1149 medlemmer den 5. september 2022 og stengt for svarinnhenting den 26/09-2022. Undersøkelsen er sendt ut til verifiserte epostadresser til NTs medlemmer slik at kun medlemmer har hatt anledning til å svare, samtidig som svarene er fullt ut anonyme. Deler av svarene er allerede hentet ut og benyttet i brev til både Finansdepartementet og til bruk i henvendelser fra og til ulike medier.


Hele eller deler av undersøkelsen er ment å gjentas hvert år eller annethvert år for å kunne måle utvikling og trender. Forbundsledelsen kommer tilbake til når neste undersøkelsen skal sendes ut.


NT vil nå starte et analyseprosjekt av årets undersøkelse, noe som vil resultere i en rapport hvor alle svarene blir presentert. Denne rapporten vil brukes både inn mot Tolletaten og deles med politikere og media. Rapporten vil i sin helhet være offentlig. Når denne rapporten er ferdigstilt vites ikke ennå, men NT har en ambisjon om å få det i havn før jul.


De heldige vinnerne av premiene som takk for deltakelsen vil bli kontaktet direkte etter at trekning er gjort i løpet av uke 41.


Comentários


bottom of page