top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Bevæpning av tollere

I Sverige er det nylig bestemt at uniformerte tollere på grensen skal bevæpnes med håndvåpen. Bakgrunnen er det økende trusselbildet fra den organiserte kriminaliteten i nabolandet.Fra venstre: Johan Lindgren (leder Tull/Kust), Karin Tanderø Schaug (leder Norsk Tollerforbund) og tolldirektør Øystein Børmer møttes på Svinesund for å diskutere trusselbildet ved den organiserte grensekryssende kriminaliteten og den nylige beslutningen om å øke bevæpningen av svenske tollere til også å inkludere de som står uniformert på grensene.

– Vi har sett eksempler på at kriminelle forsøker å ta tilbake store beslag av narkotika i europeiske land. Det kan også skje her, sier Johan Lindgren, leder av Tull/Kust, fagforeningen for tollere og kystvakten i Sverige.


Organisasjonen har i flere år kjempet for flere verktøy til for å beskytte sine medlemmer i en stadig mer krevende hverdag. Bevæpning er ett av disse verktøyene som nå skal innføres.


Fakta om bevæpning av svenske tollere


Aktuell sak på NRK

Norsk Tollerforbund var sammen med vår søsterorganisasjons fra Sverige, Tull/Kust, på Svinesund for noen dager siden, hvor det blant annet ble foretatt et intervju av NRK. Dette ble først sendt som et lite innslag på NRK Østfolds nyhetssending (som du kan se her), men kom også i dag som en egen nettsak (som du kan lese her).


NT blir selvsagt spurt om bevæpning også kan bli aktuelt i Norge. Her er forbundsleder Karin Tanderø Schaug tydelig på at vi ikke jobber for bevæpning av norske tollere slik situasjonene er i dag, og ber Regjeringen først og fremst sørge for nok menneskelige ressurser til Tolletaten. Men i tider med raske endringer i trusselbilder og stor økning av både organisert kriminalitet og bruk av vold vil NT heller ikke avfeie at en form for bevæpning kan bli aktuelt i fremtiden.


Forbundsleder Karin Tanderø Schaug intevjues av NRK på Svinesund torsdag 18.januar.

– Det at svenske tollere nå får bruke våpen, gjør at vi må ta det opp til vurdering her også. Kriminaliteten tilspisser seg, og de kriminelle bruker våpen selv. Risikoen for dem er lav og gevinsten er høy for å bruke våpen, og det må vi ta inn over oss, sier Schaug til NRK


Hun påpeker likevel overfor NRK at det er andre tiltak som er langt viktigere i første omgang. Og det er å øke bemanningen på kontrollplassene for å gjøre hverdagen trygg for tollerne.


– Vi er mye alene på vakt og trenger flere tollere på grensen, sier hun i intervjuet


Det er også flere verktøy som kan og bør utredes før etaten settes opp med et så kontroversielt maktmiddel som skytevåpen, blant annet flere ikke-dødelige alternativer som blir mer og mer utbredt blant både toll- og politistyrker rundt oss i Norden og Europa.
Tolldirektøren understreker behovet for nok folk på jobb

– Vi følger utviklingen nøye, og har allerede iverksatt eller har på gang flere tiltak for å styrke ansattes sikkerhet. Det kan gå på verneutstyr. Samtidig er noe av det viktigste å være nok folk på jobb samtidig, slik at vi kan takle best mulig de situasjoner som måtte oppstå, sier tolldirektør Øystein Børmer til NRK.


Børmer ønsker ikke å bevæpne de norske tollerne, men utelukker ikke at behovene kan endre seg raskt, og han deler bekymringen for utviklingen i de kriminelle miljøene og den økte risikoen dette kan medføre for tollerne i dere arbeidshverdag.


– Med den trusselvurderingen vi har nå og tradisjonen vi har i Norge på dette, så ligger ikke bevæpning av tollerne særlig høyt i bunken av tiltak vi vurderer, sier Børmer.Kommentare


bottom of page