top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

 • Forfatterens bildeNT Nett

Funksjoner og stillinger

Oppdatert: 8. feb. 2022

Høydepunktet på denne ukens IDF-møte var drøfting av INSTRUKS for FUNKSJONER i TOLLETATEN.Denne instruksen er første del av et helhetlig arbeid som omhandler karriereveier og avansementmuligheter for tollfaglige. NT vil holde medlemmene fortløpende orientert om de store linjene i dette arbeidet.

Som nytt av året ønsker NT fremover å belyse de viktige temaene som til enhver tid er oppe på IDF møtene sentralt. Det er mye som skjer i etaten, mange prosesser og prosjekter er på gang innenfor områder vi har ventet lenge på.


Partene vil de neste månedene jobbe med (og drøfte) delmål der helheten først fremkommer til slutt. Når NT velger å informere før arbeidet er ferdigstilt vil det nødvendigvis føre til spørsmål vi kanskje ikke har svart på, men det gir medlemmene mulighet til å være med på utviklingen.


NT er forberedt på krevende drøftinger som største og tyngste fagforening i Tolletaten. Forbundsledelsen, med forbundsstyret i ryggen har motivasjon og klare synspunkter på hva som er riktig og som skaper best vilkår for våre medlemmer. Arbeidsgiver vil kanskje ha andre hensyn å ta, synspunkter på hva som er riktig eller mål med arbeidet. Uansett legges en av de viktigste grunnsteinene for karriereveier og lønnsutvikling for tollfaglige nå noe som er på høy tid.


Hva er gjort så langt? - kort oppsummert

 • 2016 – NT fremlegger forslag om ny personell-ordning (produsert av tidligere foreningsleder i OAT, Alexander Fauchald), da vi anså det som helt avgjørende for å sikre en helhetlig lønn og karrierevei for tollfaglige grupper.

 • 2017 – Forslaget fremlegges på TLG møte, der det besluttes å legge forslaget på vent til etter omorganisering. Delprosjekt om kartlegging av funksjoner ble igangsatt, men ikke ferdigstilt.

 • 2021– februar/mars: Partssammensatt gruppe nedsettes på virksomhetsnivå. Målet er en kartlegging av oppgaver, funksjoner og stillinger. Arbeidsgiver tok med seg innspillene fra NT og besluttet å føre videre prosess via IDF regimet.

 • 2021– juni: NT tilskriver arbeidsgiver der problemstilling og viktigheten nok en gang redegjøres. NTs forslag om personell-ordning fra 2016 fremheves og vi ber om ny vurdering da den er mer aktuell enn noen gang.

 • 2021 – september: Tolldirektøren viser de første tankene om et nytt karriereutvikling system for tollfaglige under NTs landsstyremøte.

 • 2022 – januar: IDF: Arbeidsgiver fremlegger aktuelle funksjoner i Tolletaten, med tilhørende instruks. Dette er første del av det som kan bli et nytt karriereutviklingssystem for tollfaglige.

Områder som er gjenstand for drøfting på IDF de neste månedene:

 • Arbeidstittel, nivå og eventuell stillingskode på ulike funksjoner

 • Instruks for innhold og krav til stillinger

 • Arbeidstittel, lønnstrinn og eventuell stillingskode på stillinger

 • Organisering av ulike karriereløp – Normal avansement /spesialist stillinger.

 • Kompetansekrav

 • Mulige særavtaler


Øvrige saker på mandagens IDF-møte:


Medlemsfordeler:

Det har også vært en rekke møter angående medlemsfordeler denne uken. Gjennom YS fordel har NTs medlemmer tilgang til en rekke fordeler man kan spare mye penger på, og det jobbes stadig med flere. Gå inn på https://ys.no/medlemsfordeler/ for å se hva som gjelder nå. Det vil også komme flere NYE medlemsfordeler i løpet av dette halvåret, blant annet i nettbutikken Milrab.no. NT sender ut nyhetsbrev når noe nytt skjer her.


NT har også hatt møte med Rørosbanken og den ferske prislisten kan du finne her:

Vilkår RB 20.01.22
.pdf
Last ned PDF • 141KB

Banken har mer enn halvparten av NTs medlemmer som kunder og spesialiserer seg på personlig kundekontakt. Det vil i løpet av våren komme nye sider på NTs hjemmeside hvor banken blir bedre profilert, og der medlemmer i NT vil få en egen kunderådgiver å snakke med, som man kan nå gjennom nettsiden. NT vil særlig anbefale våre yngste medlemmer og studenter til å sjekke ut denne bankens tilbud.


Nordea Direct er den andre av NTs bankpartnere og de er blant markedets beste på rentesiden. I løpet av kort tid vil det komme ut mye kampanjemateriell i NTs kanaler, men i mellomtiden finner du de til enhver tid gjeldende prisene og vilkårene her. Blant annet har Nordea redusert den varslede renteøkningen de gikk ut med etter at Norges Bank satte opp styringsrenta, og man får nå lån helt ned i 1,59% som NT-medlem!
Kurs og opplæring

Et nytt arbeidsutvalg har også vært samlet i NT denne uken, nemlig Kompetanseutvalget (KU) som har startet arbeidet med å legge om tillitsvalgtopplæring og andre kurs gjennom NT. Kursansvarlig Irene Skancke Bratteberg er naturligvis med her sammen med Kalle Husebæk (som også er som arrangør på tillitsvalgtkursene i NT), nestleder Nina Sypriansen Monsrud og kommunikasjonsrådgiver Steinar Myhre Knutsen.


Ut av dette arbeidet vil det både komme et overordnet styrende dokument som viser NTs tilnærming og organisering av ulike typer kurs mm. (NTs. Kurs- og Opplæringsplan) samt helt konkret hvilket innhold, varighet og form tillitsvalgtutdanningen skal ha i årene fremover. Forrige runde med Trinn I til IV kom så vidt i gang før det ble stanset av Covid, og med så lang tid siden første kurs starter NT opp med første tillitsvalgtkurs til våren. Da vil det også bli gjennomført en samling for alle de lokale styrene. Enda flere gode nyheter og tilbud om kurs og opplæring vil NT fortelle mer om når Kurs- og Opplæringsplanen er ferdig, noe man har som mål å ha klart i løpet av 1. kvartal i år.Andre møter denne uken

NT og KY: Tirsdag hadde forbundskontoret årets første samarbeidsmøte med kolleger i Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Det var et spennende møte der både yrkesskadeforsikring, felles kursing av medlemmer og tillitsvalgte samt lønnsutfordringer i de ulike virksomhetene ble diskutert. Tilstede fra NT var forbundsleder Karin Schaug, nestleder Nina Monsrud, kursansvarlig Irene Skancke Bratteberg og kommunikasjonrådgiver Steinar Myhre Knutsen. Fra KY stilte forbundsleder Tor Erik Larsen, nestleder Sven Erik Rath og seniorrådgiver Thomas Lind.


Styresamling i YS

Hvert år bruker YS å samle alle styrene i sine forbund til felles fagsamling, i år som i fjor måtte denne gjøres digitalt. Mye av foredragene dreide som naturlig om det kommende lønnsoppgjøret og hva både strømpriser, renteøkninger og covid-19 gjør for det som kan bli et meget vanskelig og konfliktfylt oppgjør til våren.


IDF-møte i GD

Divisjonsutvalget hadde møte i forrige uke og denne uken var årets første IDF-møte i grensedivisjonen, hvor DTV Ron Erling Pedersen deltok. Hva som ble diskutert og drøftet her vil informeres om i Divisjonsutvalget.Neste uke

De store planene for neste uke er deltakelse på YS Stat-konferansen. Den blir også digital i år. Videre så samles Forbundsstyret til sitt første møte på torsdag. Også her må det hele foregå på Teams, og du finner sakslisten her:Comments


bottom of page