top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Husk fristen for å søke til Velferdsfondet!Søknadsfristen til NTs Velferdsfond er 1. november 2022. Tildeling blir gjort på neste Forbundsstyremøte i begynnelsen av november.Det er tre ulike ordninger man kan søke om støtte til:


Støtte til arrangementer og tiltak

To ganger i året er det rom for at grupper av ansatte (f.eks seksjoner), idrettslag, pensjonistforeninger m.v.kan søke om støtte til arrangementer eller tiltak (ikke gjennomgående drift).

Dette er hjemlet i Økonomiinstruksen §8-4-2.


Søknadsfristene er 1. mai og 1. november og kostnadene må ha påløpt/eller vil påløpe i det året det søkes i. Utgiftene må kunne dokumenteres ved behov (man sender altså ikke inn dokumentasjon sammen med søknaden).


Det er et krav at arrangementet i hovedsak skal være for medlemmer i Norsk Tollerforbund.


Søknad med hvem som søker, hva det søkes til, sum det søkes om og kontonummer for utbetaling sendes inn til post@norsktollerforbund.no før fristenes utløp.


Denne ordningen er en videreføring av de ulike ordningen man før hadde lokalt i de nå nedlagte lokalforeningene, slått sammen med de støtteordningene NT hadde sentralt (som f.eks støtte til Tollercupen).Studiestipend

Dette er en helt ny fordel i NT som er hjemlet i Økonomiinstruksn §8-4-4. Ordinære medlemmer og studentmedlemmer kan søke om støtte til kurs, nettkurs, deltids- eller heltidsstudier samt deltakelse på konferanser og seminarer etter følgende kriterier:

  • Innholdet må være til nytte som tillitsvalgt eller ansatt i Tolletaten

  • Utgiftene knyttet i søknaden må være reelle og må påløpe/ha påløpt samme år som det søkes i, eller påløpe før neste års behandlingsfrist.

  • Utgiftene knyttet til søknaden kan ikke være dekket av andre stipend- eller stønadordninger

  • Kurset på ha en varighet på minst fire timer og minimum fire deltakere

  • Utgiftene må kunne dokumenteres ved behov

  • Søkeren må være medlem både på søknadstidspunktet og tidspunktet for når utgiftene påløper, samt ikke være skyldig kontingent eller andre restanser til NT.

Søknadsfristen er 1. november med behandling innen 31. desember. Som hovedregel er maksimal støtte mellom 2.000-5.000 kroner.


Søkere som tidligere har fått slik støtte de siste tre år vil som hovedregel ikke få innvilget støtte.Begravelsesstøtte

Er du livstidsmedlem og født FØR 1940 kan du ha krav til inntil kroner 4.000 i begravelsesstøtte fra den gamle Begravelseskassen. Dette er hjemlet i Økonomiinstruksen §8-5-2.


Etterlatte kan søke om slik støtte ved å sende skifteattest og kontonummer for utbetaling til medlem@norsktollerforbund.no


Livstidsmedlemmer som har en slik rettighet kan også søke om inntil 2.000 kroner i begravelesstøtte ved ektefelle/partners bortgang.I tillegg til de tre støtteordningene brukes også Velferdsfondet til eventuelle hedersbevisninger:


Hederbevisning

Det gamle Okkenhaugs fond ble i fjor lagt ned, men det er fortsatt mulig å innstille til NTs Hedersbevisning gjennom Velferdsfondet. Det er hjemlet i Økonomiinstruksen §8-4-5.


Hedersbevisning kan deles ut til enkeltpersoner som har utmerket seg til gavn for Norsk Tollerforbund og/eller Tolletaten.


Forslag til slik innstilling må sendes Forbundsstyret via post@norsktollerforbund.no fortløpende. Eventuell innkomne forslag vil bli behandlet samlet på det siste forbundsstyremøte hvert år. Forslag må inneholde:

  • Kandidatens navn og tilknytning til NT

  • Hva kandidaten har utmerket seg ved

Hedersbevisningen består av et diplom som overleveres personlig av NT, fortrinnsvis i en offisiell NT-sammenheng.Les mer om NTs Medlemsfordeler her
Comments


bottom of page