top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeKristian Mentzoni

Hva i all verden er det GD driver med?

Tidligere i år stilte forbundsleder Karin Tanderø Schaug det retoriske spørsmålet «hva i all verden er det VD holder på med?» Artikkelen omhandlet tollere i VD, og hvordan deres realkompetanse ikke ble verdsatt i ansettelses prosesser som foregikk. Nå har vi kommet dit at jeg føler meg forpliktet til å stille det samme spørsmålet om ansettelser i GD, nærmere bestemt etterretningsseksjonen (GXET).
Rett før sommeren lyste GXET ut fire stillinger (en informasjonskoordinator, en fagleder spesiell innhenting og to analysestillinger) som nå er besatt av personer med bakgrunn fra henholdsvis forsvaret og politiet. Ikke noe unormalt foreløpig, da vi har blitt vant med at vår etatsutdanning ikke når opp når kvalifikasjonskravene er bachelor- eller mastergrad, uavhengig av lang og god realkompetanse.


Så hvorfor denne artikkelen? Etter å ha forhørt meg litt og sjekket nærmere hvem som søkte på disse stillingen, så viser det seg at tollfaglige med meget god realkompetanse innen det konkrete fagfeltet, som i tillegg har tatt etter- og videreutdanning på bachelor- og mastergrads nivå, IKKE nådde opp til førstegangs intervju, engang. Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at arbeidsgiver diskvalifiserer disse på tross av at de oppfyller alle kvalifikasjonskravene, utelukkende fordi at de er tollere i bunn.Hva er det arbeidsgiver tenker på?

I en tid med stor urolighet, tollere slutter i et tempo vi ikke har sett før og mannskapsutfordringene blir større for hver uke som går, så velger altså arbeidsgiver å sende ut følgende signal til sine tollfaglige ansatte; Uavhengig i om du har både real- og formalkompetanse på plass, så kommer du ikke inn til førstegangsintervju på fagstillinger i egen etat. Hvor lite taktisk går det an å bli? Og dette til en etterretningsseksjon som ble nyopprettet etter OU, og som med respekt å melde har ligget med «brukket rygg» siden den gang. En seksjonsleder er allerede byttet ut, og ny seksjonsleder ble ansatt i mars i år.


Med dette som bakteppe så velger man altså å se bort ifra tollfaglige som oppfyller alle kompetansekravene, det er nesten så man ikke tror det er sant! Ny seksjonsleder, eller rekrutterende leder i denne sammenheng, ønsket helt sikkert å sette sitt fotavtrykk på både ansettelser og videre fremdrift av seksjonen, det kan jeg forstå. Så jeg skal ikke legge det hele og fulle ansvaret på ham, men hvor er resten av ledelsen i GD, som burde veiledet, kommet med noen tydelige råd om hva som er lurt å gjøre – Og ikke minst hva er det som er RIKTIG å gjøre.Tollerdiskriminering

Har Tolletaten rett og slett kommet dit at de har begynt med en strukturell og organisatorisk diskriminering av tollerne? For jeg nekter å tro at en seksjonsleder med «5 minutters» erfaring på egen hånd kommer frem til at han ikke ønsker tollere til sin seksjon. Snakker vi om tollerdiskriminering? Noen på et høyere nivå må jo ha snakket sammen og konkludert med at tollere med god realkompetanse, som i tillegg har vist både evne og vilje til etterutdanning på master/bachelor nivå ikke er ønsket til stillingene. Hvis du derimot har erfaring fra politiet eller forsvaret med tilsvarende akademisk grad, er du plutselig veldig mye verdt. Det er nesten så en lurer på om tollere med formalkompetanse bør unnlate å sett opp sin fartstid i egen etat på CVen, kanskje det rett og slett er bedre med hull i CVen enn egnet realkompetanse?


Det er godt mulig at de som har blitt ansatt var de best kvalifiserte og hadde fått jobbene uansett, og dette innlegget må ikke tolkes som kritikk av dem. Jeg anerkjenner at kombinasjonen av både interne- og eksterne ansatte er en styrke og vil bidra til bedre fagmiljøer. Det jeg ikke kan anerkjenne er at tollere med både real- og formalkompetanse ikke blir vurdert til stillinger i egen etat!!


Dette innlegget er skrevet for egen «regning» og ingen av de involverte parter er tatt med på råd eller blitt underrettet.Mvh

Avdelingsleder NT-Oslofjord

Kristian Mentzoni

Comentarios


bottom of page