top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Nå kommer konsekvensene

Den trange budsjettsituasjonen og årevis med kutt etter kutt er nå i ferd med få flere konsekvenser for Tolletaten. Finansdepartementet får nå fremmet et forslag om å utrede lokasjonene i Vareførseldivisjonen, med mål om å redusere utgifter til bygg- og leie.


Både forbundsleder Karin Tanderø Schaug og tolldirektør Øystein Børmer har i det siste advart om at budsjettene Tolletaten har i dag vil gi konsekvenser for driften. Nå skal det utredes om enkelte av VDs lokasjoner skal legges ned for å spare penger. Arkivfoto: NT Media


Norsk Tollerforbund fikk i dag informasjon i ekstraordinært IDF møte, om at etaten nå vil fremme forslag til finansdepartementet om en utredning av VDs lokasjoner. De berørte lokasjonene vil være Kristiansand, Drammen, Kongsvinger og Trondheim.


Tolletaten begrunnet dette med blant annet budsjettsituasjonen, men også behovet for ytterligere kraftsamling av ressurser og kompetanse i VD.

 

Dette betyr at man er veldig tidlig i prosessen og pr dags dato er det kun snakk om en utredning etter at Finansdepartementet og KDD har gitt sitt tilsvar til Tolletaten.

 

Etaten ønsket å informere så tidlig som mulig, noe som er i tråd med reell medbestemmelse. Det betyr at NT har mulighet til å påvirke til de beste løsningene for våre medlemmer. Ingenting er ennå besluttet. Norsk Tollerforbund vil være tett på prosessen og følge opp hele veien.

 

Informasjon blir avgjørende i tiden fremover og NT var i dag meget tydelig på viktigheten av dette i alle ledd. Vi forventer at arbeidsgiver og divisjonen setter kommunikasjon og informasjon øverst på prioriteringslisten.

 

Pr nå er det ikke mer informasjon å komme med, men NT vil legge ut fortløpende informasjon så fort vi vet mer.

תגובות


bottom of page