top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

– ...til sjuende og sist handler det om dyktige folk...
  • Budsjettene til toll har økt for Tolletaten de siste årene, men så har også kostnadene økt veldig, så her må vi ha god kontakt med Tolletaten, Norsk Tollerforbund og tolldirektøren så vi kan få videre løft.

  • Tolletaten har merket en krevende budsjettsituasjon i det siste

  • Tolletaten har fått en veldig bredde av oppgaver de siste åra

  • Det er kjempeviktig at man klarer å stoppe så mye narkotika som overhodet mulig, men også andre typer kontroller mot f.eks tobakk, sprit, varer som skulle vært fortollet så ikke andre seriøse aktører blir utkonkurrert av kriminelle.

  • det er kjempeviktig at vi har et godt Tollvesen

  • det er toll som tar de store beslagene

  • vi må sammen se hva vi kan gjøre av styrking

  • til sjuende og sist handler det om å ha dyktige folk som har kontroll ved Norges grenser.


Alle punktene over kunne vært uttalt av Norsk Tollerforbund i møter med politikere, aviser eller fra talerstolen på en konferanse. Men denne gangen er dette dagens sitater fra hva vår egen Finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, om en styrking av Tolletaten.I anledning åpningen av en ny skanner på Svinesund var både finansminsteren og tolldirektøren til stede, og begge ble intervjuet av NRK.

Tolldirektøren gikk langt i å si at det er behov for flere menneskelige ressurser i Tolletaten og fikk støtte fra sin sjef, finansminster Trygve Slagsvold Vedum:


Tollvesenet er de som står helt fremst, og så skal selvfølgelig politi og påtalemyndighet straffeforfølge disse sakene etterpå, så vi trenger gode politifolk og vi trenger gode tollere, sier Vedum som også skryter av dyktigheten til de som arbeider i Tolletaten.


– Så må vi sammen med politi og toll se hvordan vi kan få stoppet mest mulig narkotika for narkotika skaper så mange samfunnsproblemer, legger han til.


Uttalelsene følger opp om hva finansministeren selv sa under NTs Beredskapskonferanse og fra spørretimen i Stortinget - hvor han også fremsnakket viktigheten av Tolletatens arbeid og at man må se på hvordan etatens arbeid kan styrkes.I går hadde også Norsk Tollerforbund møte med stortingspolitikere fra Senterpartiet som visste stor interesse for NTs arbeid og Tolletatens oppgaver. Ikke minst var det stor oppmerksomhet til spørreundersøkelsen om ungdom og kokain som NT laget i fjor. Snart skal også NT møte en stor delegasjon fra Arbeiderpartiet.Svenske tilstander: Finansministeren og Tolldirektøren ble også spurt om deres vurdering av spredningsfaren til "svenske tilstander" over grensen. Arkivfoto fra møte mellom svenske Tull/Kust, NT og Tolletaten på Svinesund tidligere i år.: NT Media


NT ser nå en tydelig endring i kunnskap og interesse for toll og ressursene som kreves for å sikre hverdagsberedskapen for et tryggere samfunn både fra regjeringspartiene og opposisjonen.


Her er et par interessante nyhetssaker og kronikker som omhandler mye av tematikken NT jobber med om dagen:
Comments


bottom of page