top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Si din mening om OU

Da er etaten endelig i gang med evalueringen av OU. Dette har Norsk Tollerforbund etterspurt lenge og mener det er viktig og avgjørende at det nå gjennomføres.


Som nevnt på intranett, er Menon Economics hyret inn til denne jobben og de er i gang med arbeidet. Samtlige foreninger er informert på IDF-møte der Menon også har stilt opp.


Områdene som skal evalueres er rettet mot selve målene for omorganiseringen:

- Mindre dublering av funksjoner

- Robuste fagmiljøer

- Økt styrbarhet og utviklingskraft- digitalisering

- Nasjonale enheter og fellesfunksjoner

- Klar fordeling av ansvar

- Lik praksis og god kvalitet i oppgavegjennomføringen

- Mer fleksibel ressursdisponering og bedre samhandling.


Evalueringen vil gjennomføres blant annet i form av flere intervjuer med ulike ansatte og ledere i etaten. Også flere tillitsvalgte i Norsk Tollerforbund vil bli intervjuet. Forbundsleder har allerede gjennomgått ett intervju.


NT har vært opptatt av at de ansatte og medlemmene skal kunne uttale seg om temaet og ulike alternativer for å nå dette har vært oppe. På IDF møte i februar besluttet partene at en egen informasjonsak på intranett om evalueringen, der hele intervjuguiden legges ut og hvor den enkelte ansatte selv kan velge om man vil sende inn bidrag bidrar til dette.


Norsk Tollerforbund oppfordrer derfor alle som ønsker å bidra med sine tilbakemeldinger om OU, om å gjøre det. Vi legger ved intervjuguiden (trykk på knappen under), slik at dere se spørsmålene som alle intervjuobjektene får som utgangspunkt.Innspill (gjerne en helt eller delvis utfylt intervjuguide) sendes til følgende adresse:


Evalueringen er en viktig milepæl der de områder som ikke fungerer etter hensikten eller målsetting identifiseres. Og forhåpentligvis gjøres noe med. Norsk Tollerforbund anbefaler alle som har en mening om OU-prosessen til å sende inn sine kommentarer via epostene overnfor.Intervjuguide OU
.docx
Last ned DOCX • 38KB


Comments


bottom of page