top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Snakket lønn på Stortinget


7 dager etter Arendalsuken ble nytt møte på Stortinget mellom NT og Senterpartiet arrangert. Møte var en oppfølging av møtet under Arendalsuken der yrkesskadeerstatning, budsjett, ressurser og lønn var tema.


Etatens utfordringer med ressurser, opp mot både lønn og budsjett tok følgelig mye av tiden, men vi fikk god tid til å diskutere våre utfordringer rundt yrkesskadeforsikring.


Fremtidens budsjetter blir viktige

Det var viktig for NT å få løftet og synliggjort de utfordringene etaten står i akkurat nå. Det er ingen tvil om at eventuelle kutt i fremtidige budsjetter sett opp mot økte varestrømmer og mer krevende/komplekse oppgaver vil skape utfordringer for Tolletaten. Selv en opprettholdelse av dagens budsjetter vil faktisk gi reelle kutt i andre enden. I tillegg får vi det faste ABE kuttet (på 0,5%) på toppen av dette.


Forbundsleder Karin Tanderø Schaug i møte med Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik på Stortinget denne uken.
Forbundsleder Karin Tanderø Schaug i møte med Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik på Stortinget denne uken.

På tide å omfordele til Tolletaten!

ABE kutt har den intensjon å omfordele midler, ikke spare. Vi viste blant annet til at Politiet har nytt godt av disse midlene de siste årene, noe som ble synligjort under Arendalsuka på ulike debatter. Dersom intensjonen ikke er å kutte i statlige virksomheter, men å omfordele for å styrke, effektivisere og modernisere, er tiden inne for Tolletaten.Fikk belyst ressursmangelen

Ressurssituasjon ble gjennomgått med spesielt fokus på utfordringene vi har med lønn samt at etaten innehar store kull som nærmer seg pensjonsalder. Fra vårt ståsted vil det være avgjørende å beholde disse gruppene lengst mulig.Status i Yrkesskadesaken

Stortinget stemte ned et forslag om å utrede yrkesskadeforsikring for andre sammenlignbare grupper. Dette til tross for at flertallet i komiteen anbefalte det, herunder SP, AP og SV. Det er nødvendigvis ingen skandale i det da nevnte partier er i mindretall på Stortinget i dag. Et naturlig mål etter valget (dersom det blir et regjeringsskifte) er å få løftet saken på nytt. Samtlige partier vil bli tilskrevet fra Norsk Tollerforbund, parallelt med møter, noe som vil bidra til på å holde saken varm.

Forbundsledelsen, med forbundsleder Karin Tanderø Schaug og nestleder Rune Gundersen holder saken om yrkesskade varm, både på Stortinget og gjennom YS Stat.
Forbundsledelsen, med forbundsleder Karin Tanderø Schaug og nestleder Rune Gundersen holder saken om yrkesskade varm, både på Stortinget og gjennom YS Stat.

I tillegg samarbeider NT tett med Kriminalomsorgen Yrkesforbud om denne saken gjennom ulike kampanjer og mediastunt utover høsten.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page