top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Trenger 600 nye tollere


Dykkere fra Kystvakten undersøker skroget på skipet fra Sør-Amerika hvor over 100kg kokain hadde vært festet. Forbundsleder Karin Tanderø Schaug (innfelt) mener Tolletaten er i behov en kraftig styrkning i årene fremover om vi skal opprettholde slik samfunnsbeskyttelse. Foto: Tolletaten.

Tolletaten har behov for 600 nye tollere og en budsjettøkning på 600-900 millioner kroner.


De enorme mengdene med kokain som er beslaglagt i Norge de siste ukene bekrefter hvor omfattende dette samfunnsproblemet er, uavhengig av om all narkotikaen var beregnet for det norske markedet eller ikke.Invitert til Beredskapskonferansen 2023


I forbindelse med beslaget av 100kg kokain på Husnes vil vi berømme de som gjorde dette mulig. Fra de observante tollerne som først rapporterte sine mistanker videre, de som gjorde riktige beslutninger om videre oppfølging, samarbeidet med politi og kystvakt, jobben med å avdekke den ulovlige lasten under vannlinjen og jobben med å stoppe og pågripe flere involverte, sier forbundsleder i Norsk Tollerforbund, Karin Tanderø Schaug.Se video fra Tolletatens beslag på Husnes her:


Dette er en type beslag som starter med at det er kompetente operative tollere fysisk tilstede på grensene. En slik tilstedeværelse er en helt grunnleggende forutsetning for at Tolletaten skal løse sin rolle som samfunnsbeskytter. Derfor er vi veldig glade for å høre at justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl (se innslaget her, starter ca 9.40 min inn i sendingen) også mener at det er viktig at Regjeringen skal sørge for at det er nok ressurser i Tolletaten til å gjøre jobben med å oppdage slike lovbrudd, og sammen med politiet ha kapasitet til å slå ned på det, forteller hun.


Dette er helt i tråd med hva Regjeringen la frem i Hurdalsplattformen, hvor den operative siden av Tolletaten skulle styrkes. Dessverre har vi siden den gang kun sett en kraftig svekkelse av budsjettene til Tolletaten. Det er en historisk mangel på operative tollere og vi trenger en kraftig realitetsorientering på hva det koster å ha en Tolletat. Disse uttalelsene fra justis- og beredskapsministeren er gode signaler om at flere nå ser det behovet for styrking vi har påpekt i så lang tid, slår Schaug fast.Samfunnssikkerhet utføres av flere etater

De siste 20 årene har varestrømmene etaten skal kontrollere økt enormt i kompleksitet, hurtighet og omfang, mens budsjettene er strammere enn noen gang. Å stå stille å se på at beredskapen og samfunnssikkerheten bygges ned – spesielt i disse tider hvor trygghet i samfunnet har større fokus enn på 75 år – er å sove på vakt. Vi erfarer at Regjeringen fatter gode beslutninger om å styrke ulike sider av beredskapen i Norge, blant annet med helikoptre og stridsvogner til Forsvaret, og tillater oss å minne på at samfunnssikkerhet er en oppgave som utføres av flere etater. Nå må også Tolletaten rustes opp og forsterkes, minner hun om.


Vi snakker om relativt store beløp – budsjettene må økes med mellom 600-900 millioner, og det må i løpet av få år bemannes opp med minst 600 nye tollere fordelt over hele landet, påpeker NTs forbundsleder.


Vi ser en tydelig trend i alle våre nordiske naboland at Tolletatene bygges opp med større ressurser i form av økte budsjetter og flere operative tollere på grensene. De signalene bør gi tydelige føringer til norske politikere om at den samme satsingen er nødvendig også her i Norge, avslutter Karin Tanderø SchaugFakta om saken:
  • Under en aksjon natt til torsdag den 13. april avdekket Tolletaten, i samarbeid med Kystvakten og Politiet i overkant av 100 kilo kokain i tilknytning til et lastefartøy fra Sør-Amerika.

  • Under en ordinær tollkontroll avdekket årvåkne kontrollmannskaper kjente moduser og indikasjoner på nær forstående smugleraktivitet. Mistanken ble rapportert videre til sentrale og lokale tollmyndigheter for videre oppfølging.

  • Nærmere undersøkelser identifiserte lokasjoner og objekter av høy interesse i Vestland fylke. På bakgrunn av dette ble etter hvert Politiet og Kystvakten koblet på for bistand. Det ble bekreftet at objektet kunne være et fartøy på vei til Husnes i Kvinnherad kommune.

  • I et tett og godt samarbeid med Politiet og Kystvakten ble det aksjonert mot et kjøretøy i tilknytning til et fartøy ved havnen på Husnes. Her ble det gjort funn av i overkant av 100 kilo kokain i bagasjerommet på kjøretøyet, sier områdeleder Bård Ynnesdal.

  • Beslaget er det største kokainbeslaget gjort på Vestlandet og følger i rekken blant de største kokainbeslagene nasjonalt.

  • Undersøkelser ved hjelp av Tolletatens ROV (fjernstyrt undervannsrobot) og Kystvaktens dykkermannskaper bekrefter at stoffet hadde vært festet under vannlinjen på et lastefartøy fra Sør-Amerika.Comments


bottom of page