top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Virkemiddelsaken er endelig løst!Norsk Tollerforbunds landsmøte første helgen i november, var utløsende for at virkemiddelsaken nå er løst. Etter 16 måneder med diskusjoner, skriftlige henvendelser, møter og ikke minst juridisk bistand har etatsledelsen gjort helomvending i saken. De berørte medlemmene får godkjent oppstartsdato for virkemiddelavtalene fra 1. juni 2021.


Bakgrunnen for saken:

I forbindelse med innplassering i OU og virkemiddelbruk ble det inngått avtaler for enkelte som helt klart (etter NTs syn) hadde den intensjon å gjelde fra oppstart av operasjonssenteret i Moss. Frem til oppstart ville de angjeldende jobbe som før, på sitt opprinnelige tjenestested, uten bruk av virkemidler. Det var lenge uklart når operasjonssenteret var klart, men endte til slutt med 1. juni 2021, samme dato som åpningen av Verket.

I tillegg til de skriftlige avtalene, oppfattet man at arbeidsgiver hadde samme forståelse under virkemiddelsamtalene med de enkelte.


På vårparten 2020 ble det klart at arbeidsgiver gikk bort fra dette synet og mente at 1. oktober 2020 var gjeldende uansett. Siden den gang har NT jobbet aktivt for at arbeidsgiver skal følge det vi mener var bindende avtaler og således i tråd med intensjonen til særavtalen og omstillingsavtalen.


I oktober 2020 ba Oslo og Akershus Tollerforening om juridisk bistand i saken. Sentralstyret og landsstyret støttet dette, og Advokat Thomas Benson ble benyttet ved videre saksgang.


Kan saken gjelde flere ansatte?

Etter at saken ble løst har vi fått flere henvendelser fra ansatte som lurer på om endret oppstart også kan gjelde andre.


Etter hva vi kjenner til har flere, både i Moss og ellers i landet, fått innvilget virkemiddelet «fjernledelse». I disse avtalene fremgår det at man skulle bli fjernledet fra et annet sted enn der man endelig skulle jobbe, primært fra tidligere arbeidssted. Enkelte skulle bli delvis fjernledet, men med oppmøte på nytt sted noen dager i uka. Her er avtalene fulgt og ansees å være i tråd med særavtalen.


En vesensforskjell i disse avtalene er ordet «fjernledelse». For alle som har fått innvilget fjernledelse betyr det at avtalen begynte å løpe den dagen ny organisering trådte i kraft. Det er ikke relevant om nytt arbeidssted var klart eller ikke.


Det har også kommet spørsmål om hvorvidt arbeidsgiver har vurdert å forskyve oppstart på alle virkemiddelavtalene pga. pandemien, siden dette ikke ville kostet arbeidsgiver noe ekstra. Dette har de sett på, uten at det er gjort endringer på dette området.


Vi er veldig fornøyd med at arbeidsgiver snudde i denne saken. Det å overholde skriftlige og muntlige avtaler er viktig både ansatte og ledelse. Man kan gjemme seg bak mye juss og tolkninger i slike saker, men det betyr ikke alltid at man faller ned på det som verken er lurt eller riktig. Noen ganger må man rett og slett skjære gjennom å gjøre det som føles rett. sier forbundsleder Karin Tanderø Schaug

Comments


bottom of page