top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Fagsamling og tariff i NT

Rett før fellesferien trådde inn var nærmere 60 tillitsvalgte i NT samlet til faglig oppdatering, lokale styremøter og felles faglig oppdatering.


Forbundsleder Karin Tanderø Schaug foran brorparten av de tillitsvalgte i Norsk Tollerforbund.

tekst og foto: Karl Martin H. Husebæk, NT-ØstI uke 24 ble det gjennomført tariff-konferanse i Norsk Tollerforbund – forberedelser til årets lønnsoppgjør i etaten. I tillegg ble det holdt en innføring i ny Hovedtariffavtale av YS-Stat ved Tore Leirfall, samt styremøter og samlinger med rekrutteringsutvalget og eiendomsutvalget.Tariff-konferansen

Forbundsstyret + nestledere fra alle avdelingene gjennomførte årets tariffkonferanse over to dager. En evaluering av tariffkonferansen og resultatet for 2023, status for 2024 og prioriteringer inn mot de lokale forhandlingene i 2024 sto på agendaen.


NT har jobbet målrettet og godt gjennom flere lønnsoppgjør, dette gir resultater – og skaper forventninger. De ulike styrene hadde på forhånd satt seg inn i oppgjøret og sett på ulike prioriteringer og problemstillinger som nå ble sydd sammen til en felles «rød tråd» for forbundet inn mot forhandlingene på etatsnivå og i divisjonene.


Når vi kan se de endelige resultatene av årets forhandlinger er fortsatt uklart da vi venter på rikslønnsnemda rundt uenigheten knyttet til en- eller flere tariffavtaler i staten. Trolig vil vi måtte vente til langt ut på høsten før vi vet når vi kan gå i gang med lønnsoppgjøret innad i etaten.

 


Ny hovedtariffavtale

Ja, lønn og tariff er ikke bare enkelt, men etter 2 timer hadde vi alle en kjapp innføring i lønnsmasse, 2.5.1, 2.5.3, glidning, overheng og virkningsdato.


Leirfall gikk igjennom de små skriftlige endringene i hovedtariffavtalen, hvor mange kanskje vil oppdage at lønnstrinn nå er borte. Det ingen annen praktisk betydning for NTs medlemmer enn at det nå vises til et kronebeløp nå års- og månedslønn skal beskrives - i stedet for lønnstrinn.


Dagens «fun-fact»: – når man sier at lønnsoppgjøret får en ramme på 5,2% er ikke det prosentene du får eller går opp i lønn, men prosentene statens utgifter til lønn øker med. NT har beskrevet dette i tidligere nyhetsbrev fra lønnsoppgjøret - men det skader ikke å gjenta dette ofte nok.

 Styrearbeid og samarbeid

Under samlingen på Geilo ble det i tillegg til ny hovedtariffavtale også kurset i nytt medlemsregister. Videre fikk styrene en innføring i styrearbeid og hva som forventes av de som avdelingsstyrer. Styrene gjennomførte egne møter der de gikk igjennom rutiner, informasjonsbehovet internt og ut til det enkelte medlem, samt en diskusjon rundt eiendomsutvalgets arbeid med leilighet i utlandet som en medlemsfordel.


Rekrutteringsutvalget var også til stedet og fortalte kort om sitt arbeid og hva de trenger av avdelingene for å sikre at vi når ut til ITO, BATO, overflyttinger og gamle tollere som kommer tilbake til etaten.

 


Samhold, kunnskap og erfaring

For Norsk Tollerforbund er det viktig å samle de tillitsvalgte. Kurs og faglig påfyll, knyttet kontakter på tvers av avdelinger og en arena der forbundskontoret får tid med de tillitsvalgte fra avdelingsstyret til plasstillitsvalgte.


Som tillitsvalgt kan man fort bli «litt alene» på den enkelte lokasjon og det er derfor viktig og vite at man har «NT-familien» å støtte seg på i aktuelle saker og avtaleverk.Comments


bottom of page