top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

 • Forfatterens bildeNT Nett

Hvordan lede PRIMADONNAEN

Som leder i NT har du tilgang til MITT LEDERUNIVERS. Nå er det enda ett gratis kurs du kan delta på!Hvordan lede PRIMADONNAEN og de autonome kunnskapsmedarbeiderne?

- Gratis Webinar, Onsdag 12/5 fra klokken 12-13

Webinaret holdes av Lise Holsen i Lederutvikling Norge


Har du opplevd at medarbeidere boikotter deg som leder? Holder seg ikke oppdatert på informasjon, stiller ikke på obligatoriske møter, kommer og går som det passer dem, rett og slett at de ikke “TAR” ledelse? Det KAN være at du har å gjøre med en PRIMADONNA - en art av kunnskapsmedarbeideren.


Dette er mennesker som har en tung faglig bakgrunn, og som er nøkkel-medarbeidere for organisasjonens oppdrag. De er gjerne selvgående, har høy grad av integritet, og kan gjerne mene sterkt. Dette setter et ekstra forventnings-trykk på deg som leder, og kan lett innebære kimen til konflikter dersom du ikke er bevisst på utfordringene i ledelse av denne type medarbeidere.


Lise Holsen har lang ledererfaring med kunnskapsmedarbeidere, og vil i webinaret dele forskningsbasert kunnskap om, samt sin innsikt i, hvilke type ledelse disse verdifulle arbeidstakerne responderer godt på.
Andre nettkurs som er tilgjengelig nå:

CYBERTRUSLER - Hva gjør du som leder?

- Gratis Webinar, Onsdag 5/5 fra klokken 12-13Webinar om om lederes ansvar og handlingsrom i Cybersikkerhet.

Ledere har i dag et stort ansvar for risikostyring og beredskap i sin virksomhet. Cyberkriminalitet er et økende problem og alle virksomheter er sårbare for cyberangrep. I webinaret gir vi deg som leder innsikt i forberedelse og håndtering av cybertrusler og angrep.


Tor Espen Pritsberg (CRI Respons)

 • Espen har ansvaret for CRI Respons’ 24/7 beredskapssenter

 • Han har erfaring fra forsvaret, oljeindustrien, politiet og Spesialenheten for politisaker.

 • Bakgrunn fra AS Norske Shell med ansvar for etablering, drift og forbedring av beredskap og beredskapssenter.

 • Har arbeidet med granskning, beredskapsledelse og drift av beredskapssenter


Jo Tideman (Proactima)

 • Jo Tidemann er konsulent i Proactima, med ekspertise innen beredskapsledelse.

 • Han har erfaring som skipssjef fra marinen og har en mastergrad i ledelse.

 • Tidemann har de siste 14 årene jobbet med beredskapsledelse for over 30 virksomheter, der de siste årene har handlet mye om hvordan man kan møte Cybertrusselen.


Vegard Vaage (Netsecurity)

 • Vegard Vaage er leder for penetrasjonstesting og hendelseshåndtering hos Netsecurity AS.

 • Han har bakgrunn som softwareutvikler, og har tidligere hatt roller innen sikkerhetsarkitektur og utviklingsledelse hos blant annet EVRY og TV 2.

 • Han innehar flere GIAC-sertifiseringer innen penetrasjonstesting og hendelseshåndtering og sitter også i GIAC Advisory Board.

 

CRI: Få hjelp før, under og etter kriser

- Gratis nettkursI dette kurset tar vi for oss Internkontrollforskriften og spesielt kravet som stilles i forhold til forebygging av «uønsket tilsiktede hendelser». Kurset gir en innføring i hvilket ansvar lederen har, og hvilke krav som stilles. Og ikke minst, hvordan ledere kan møte myndighetenes krav innenfor en kostnadsramme som er tilpasset bedriftens økonomi.

Les mer om MITT LEDERUNIVERS her


Comments


bottom of page