top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeKarin Tanderø Schaug

Ingen selvfølge med enighet i lønnspolitikken

Tidligere i dag la tolldirektør Børmer ut et innlegg på intranett om hans tanker rundt lønnsforskjeller og lønnsutvikling i Tolletaten.

arkivfoto: Bård Gudim/Tolletaten


Les tolldirektørens innlegg på intranett her (krever innlogging på tollnettet): https://intranett.toll.no/no/hovedmeny/nyheter/arets-nyheter/lonnspolitikk-i-tolletaten/


Til Børmer:

- Forbundskontoret har frem til nå avholdt fra å svare direkte på saker på intranett da vi har egne kanaler for å kommunisere med våre medlemmer. Men denne saken er viktig og den kan ikke stå ukommentert fra oss.


Det viktigste for Norsk Tollerforbund er at Tolletaten er en arbeidsplass som verdsetter og tar vare på de ansatte på en god og rettferdig måte. Det er helt avgjørende at vi har en personalpolitikk og lønnspolitikk som ivaretar alle, uavhengig av bakgrunn!! Det er i tillegg viktig å se helheten i dette og at hele etaten, uavhengig av divisjon har de samme mulighetene og følger de samme spillereglene.


Karrieremuligheter og lønnsutviklinger er faktisk noe av det aller viktigste. Når mange ansatte ikke føler at arbeidsgiver oppfyller dette, danner det seg en verkebyll i virksomheten som er ødeleggende på så mange nivåer.


Det beskrives i denne artikkelen at du anerkjenner lønnsforskjeller. Du skriver at vi lever i et samfunn med lønnsforskjeller blant yrkesgrupper og da må disse forskjellene også eksistere internt i etaten. Det er ingen tvil om at alle virksomheter innehar lønnsforskjeller. Det vil også Tolletaten alltid måtte ha. Men for å si det enkelt - det er grenser for hva man skal kunne akseptere og på hvilket nivå disse forskjellene bør ligge.


Du kommer videre inn på lønnsutvikling og viser til statistikk fra både arbeidsgiver og NT. Statistikk kan brukes og tolkes på mange måter. Derfor har NT nedsatt et eget lønnsutvalg som jobber fortløpende gjennom hele året. Det viktigste med statistikk er å sammenligne epler og epler. Og ikke epler og pærer. Det er i tillegg viktig å se hva som ligger bak tallene. Vi vil snart legge frem de nyeste tallene og statistikken - og vi vil da kunne se hvordan «verdensbildet» ser ut også etter 1. oktober 2020.


NTs tilsvar er også lagt ut som en kommentar til innlegget på intranett.

Lønnspolitikken nevnes i store deler av artikkelen. Og lønnspolitikken er helt vesentlig for alle ansatte. Partene nedla et betydelig stykke arbeid under utarbeidelsen og forhandlingene i 2016 og kom til slutt til enighet. Nå har det gått 5 år og etaten har gjennomgått store endringer siden den gang. Ikke minst ser vi nå hvordan den har fungert og hvilke styrker og svakheter den har hatt. Forberedelser til reforhandling av lønnspolitikken er derfor allerede i gang.


Det skrives i siste avsnitt at det er å forvente at lønnspolitikken vil bli ganske annerledes på noen områder (fra arbeidsgivers ståsted), etter et avsnitt der markedsstyrt lønnsdannelse er omtalt. Jeg skal ikke spekulere voldsomt i hva som legges i det eller hvorfor det poengteres på denne måten, men bemerker at det har vært en styrke at lønnspolitikken har vært omforent frem til nå, men at dette er ingen selvfølge.


Karin Tanderø Schaug

forbundsleder Norsk TollerforbundNTs tilsvar er også lagt ut som en kommentar til innlegget på intranett.

Comments


bottom of page