top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

NT satte Toll på kartet i Arendal

Arendalsuka er nettopp over og Norsk Tollerforbund har satt et større avtrykk enn noen gang i den årlige politiske smeltedigelen.


Fra NTs debatt om kokain og den manglende satsingen på Tolletaten.

Det er tiende året NT deltar på Arendalsuka sammen med YS-Stat og YS for øvrig. Denne gange har det vært spekket fullt med både egne arrangementer og deltakelse på andres.


Jeg er veldig fornøyd med uken og det vi selv har utrettet, både gjennom debatter og med egne møter med stortingspolitikere. Tjenestemenn/kvinner stilte opp med tollbåten eller arrangementene, noe som gjør oss enda mer synlige . Sammen klarte vi i å markere og synliggjøre tolletaten mer enn noen gang. Det tror jeg er helt avgjørende og noe vi må fortsette med, sier forbundsleder Karin Tanderø Schaug etter en uke med lange dager og mange inntrykk.


Se en kort video av hva forbundslederen sier om ukas begivenheter her:Onsdag hadde NT en rekke politiske møter med Senterpartiet og Høyre; Kjerstin Wøyen Funderud og Mahmound Farahmand. Begge sitter i finanskomiteen og engasjerer seg i Tolletaten.


NT setter stor pris på at vi fikk til møte med disse i en ellers hektisk uke, sier Schaug.


Tolletaten må ha økte rammer

NT starter forberedelsene til Arendalsuka allerede i desember og deretter er det kontinuerlig arbeid med å finpusse program, invitere gjester og planlegge hvordan dette skal nå ut til flest mulig. Her samarbeides det også tett med YS-Stat og andre YS-forbund. Hele forbundskontoret flytter kontoret til Arendal deler av uken og i år som i fjor har også Tolletaten og tolldirektøren preget bybildet i Arendal med sin uniformerte tilstedeværelse, både i tollbåten, i gatene og i ulike debatter. At både forbund og etat er tilstede gjør at TOLL settes på det politiske kartet.


NT arrangerte sin debatt mandag 14. august. Tittelen Er kokain faktisk status - har staten feilet fullstendig ovenfor barna våre? samlet fullt hus på Madam Reiertsen, med tilskuere fra alle sider i saken; foreldre, motstandere, NNF, politikere, rusreform-tilhengere og flere. Etter en innledning med forbundsleder Schaug og tolldirektør Øystein Børmer inntok politikerne podiet. Her var Ivar Prestbakkmo (SP, justiskomiteen), Tellef Inge Mørland (Ap - finanskomiteen), Ivar Fossberg Aulie (H), Hadle Rasmus Bjuland (KrF-U) og Ole Jacob Warlo (FpU). Sistenevnte fikk nok mest oppmerksomhet innledningsvis da han presterte å uttale at han ønsket å legge ned hele Tolletaten(!). Heldigvis ble det av både meddebattanter og debattleder ansett som så useriøst at temaet ikke kom opp igjen, men det satt farge på debatten. NT brukte sin egen undersøkelse om ungdommens rusvaner, utført av byrået Kantar, som en av inngangene til debatten - målet var å skape en forståelse og så langt det lar seg gjøre - en forpliktelse til at Tolletaten må styrkes - både med menneskelige ressurser og varige og langsiktige budsjettøkninger. Hva resultatet blir gjenstår å se, men NT har klare forventninger til å se en form for respons i statsbudsjettet i 2024 og videre fremover.


Jeg synes det ble en viktig debatt med mye engasjement, meninger og følelser. Det var noen overraskende innspill under debatten, men stortingspolitikerne spesielt viste engasjement og meninger. Jeg opplever at lovnader fra Hurdalsplattformen fortsatt står ved lag og det vil vi bruke fremover. Her var for øvrig både justis- og finanskomiteen representert, forteller Schaug.

Se hele debatten i opptak her:


Politi og toll hører hjemme i totalberedskapen

Tirsdag var det duket for nok en debatt hvor både forbundsleder Schaug og tolldirektør Øystein Børmer deltok. YS-forbundet Parat arrangerte det hele hvor også politidirektør Benedicte Bjørnland (kommer også til vår Beredskapskonferanse 31. oktober - red.anm.) og leder i Parat Politi og Parat Politilederne deltok. Selv om dette ikke var en NT-debatt fikk Tolletaten støtte fra alle parter om at nettopp Toll spiller en avgjørende rollen i Norges beredskap. Tolldirektøren etterlyste klare og tydelige signaler fra politikerne om hva slags ambisjonsnivå Norge skal ha på Tolletaten - noe som igjen må være førende for størrelsen på de årlige budsjettene. Politidirektør Bjørnland ønsket også på sin side det samme, men også en langtidsplan - på linje med hva som er vanlig for Forsvaret og for eksempel samferdsel, slik at etatene kan ha dynamiske planer som gjør at de kan prioritere de viktige jobbene - og ikke må skalere opp og ned ettersom budsjettene plutselig reduseres eller økes fra år til år.

Se hele Parat-debatten om toll og politi her:

En god og konstruktiv debatt med tolldirektøren; politidirektøren, NT, parat politiet og Norges politilederlag. - om totalberedskap. Det var godt å delta i en diskusjon om politi og toll der målet var det samme. Begge etater er avgjørende i totalberedskapen og vi er avhengig av hverandre, sier Karin Tanderø Schaug.YS Arbeidslivsbarometer

Nestleder i YS Lizzie Ruud Thorkildsen og YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Færre arbeidstakere er interesserte i etter- og videreutdanning, viser nye tall fra YS-arbeidslivsbarometer.


Utdanningstilbudene må tilpasses behovene i arbeidsmarkedet, mener YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.


Arbeidstakernes interesse for å ta etter- og videreutdanning (EVU) har sunket jevnt de siste femten årene. Selv om det gikk litt opp i 2023, så er den langsiktige trenden tydelig: Stadig færre vil ta etter- og videreutdanning.


Arbeidslivet står ved inngangen til store omstillinger, knyttet til digitalisering og klimaendringer. At få ønsker etter- og videreutdanning kan gi problemer for både næringslivet og offentlig sektor, mener YS-lederen.


62 prosent av de som har deltatt i årets undersøkelse svarer at de ikke tar etter og videreutdanning fordi de ikke trenger det i jobben. 55 prosent oppgir at de ikke har personlig behov for mer kompetanse.


– Tilbudet om opplæring og videreutdanning må styrkes, og det må legges til rette for fleksible muligheter for læring. Det handler om å senke terskelen for den enkelte til å ta og gjennomføre utdanning og opplæring. Universitets- og høgskolesektoren må forsterke samarbeidet med næringslivet, mener Skjæggerud.


Frykter kunstig intelligens skal ta over jobben

Flere enn før tror digitalisering og økt bruk av kunstig intelligens vil føre til at arbeidsoppgaver forsvinner, viser årets undersøkelse.


YS krever at arbeidstakere som står i fare for å miste jobben på grunn av teknologiske endringer skal kunne ta etter- og videreutdanning, slik at de kan beholde jobben eller kvalifisere seg til annet arbeid.


– Når virksomheter eller det offentlige tar i bruk ny teknologi som øker effektiviteten og inntjeningen, er det ikke urimelig å forvente at de ansatte som rammes av dette får økt sin kompetanse. Da kan de fortsette i arbeidslivet. Det skulle vel egentlig bare mangle, sier YS-lederen.


Arbeidstakerne er ikke klare for det grønne skiftet

YS Arbeidslivsbarometer for 2023 viser også at halvparten av arbeidstakerne ikke tror det grønne skiftet vil få konsekvenser for deres egen jobb. Og færre enn tidligere år tror de har noe å bidra med for å kutte utslippene på jobb.


– Det er alarmerende at så få forstår hvilke konsekvenser det grønne skiftet har for egen jobb. Her har vi alle feilet, også fagbevegelsen. Vi må informere om og mobilisere for endringene som kommer, påpeker Skjæggerud.


– Hvis vi ikke er godt nok forberedt på det grønne skiftet risikerer vi at konsekvensene treffer unødvendig hardt, at vi får et mer utrygt arbeidsliv og lavere oppslutning om klimatiltakene, mener han.


Har undersøkt arbeidslivet siden 2009

YS Arbeidslivsbarometer er en uavhengig, forskningsbasert undersøkelse og analyse, gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI – OsloMet) på oppdrag for YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund).


Undersøkelsen gjennomføres årlig og ble gjennomført for første gang i 2009. YS Arbeidslivsbarometer er den mest utførlige, årlige datainnsamlingen og analysen av tilstanden og utviklingen på sentrale områder i norsk arbeidsliv.


Last ned rapporten YS Arbeidslivsbarometer 2023 her:

Arbeidslivsbarometeret-for-2023
.pdf
Last ned PDF • 2.84MB

YS og totalberedskapen

Onsdag hadde YS nok ett stort arrangement - denne gangen om Totalberedskapen og hvordan vi kan sikre en god totalberedskap. I panelet var det så varierte deltakere som landslagssjef Ståle Solbakken, Gjensidiges konsernsjef Geir Holmgren, Cecilie Daae, medlem av Totalberedskapskommisjonen og tidligere direktør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og YS-leder Hans-Erik Skjæggerud:

Se YS-debatten om totalberedskap i opptak her:


YS og YS-forbundene hadde tilsammen over 30 arrangementer i løpet av uken og vi kan også trekke frem denne Parat-debatten om gjengkriminalitet som verdt å få med seg

Se "Gjengkriminalitet og kriminelle nettverk: Hva kan vi lære av Sverige" her:


Commentaires


bottom of page