top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

NTs Lederkonferanse

På Landsmøtet i november 2021 ble ny organisering av Norsk Tollerforbund vedtatt. En av endringene var at alle medlemmer hos oss som har lederstillinger, skulle samles i en egen Lederforening i stedet for å være medlem i sin egen lokalforening. Dette var et klart ønske ut ifra tidligere spørreundersøkelse.Tidlig vår 2022 tok Norsk Tollerforbund kontakt med AD sentralt, med ønske om å arrangere et eget medlemsmøte/kurs for Lederforeningen i etterkant av arbeidsgivers ledersamling. Dette ble tatt godt imot av arbeidsgiver, da de så det som vinn-vinn at ledere som var NTs medlemmer også fikk påfyll fra forbundet. Samlingen ble bestemt lagt til 28.-30. november på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen.


Ved å organisere det slik betalte arbeidsgiver uansett reise til og fra, mens Norsk Tollerforbund betalte for medlemskonferansen på hotellet i etterkant. Som fagforening har NT en økonomisk utfordring med å fly inn ledere fra hele landet, så dette var en god løsning for alle parter.


Det var 41 påmeldte til NTs lederkonferanse, og både VD, GD, AD og ED var representert. Dessverre var det stort sykefrafall rett før samlingen, da både korona, influensa og annet gjorde et godt innhugg i forsamlingen.


Onsdag morgen startet selve medlemsmøtet for NT-Lederne. Møtet var uformelt, og det ble gode diskusjoner og refleksjoner rundt tema som opptok lederne. Ikke minst, hva ønsker man av foreningen.


Det var positivt at så mange som 41 av våre medlemmer i utgangspunktet ønsket å delta på vårt første fysiske medlemsmøte på tross av en til tider veldig hektisk arbeidshverdag hvor fravær medfører merarbeid senere. Nå gjorde dessverre sykdom og ad hoc-møter til at vi kun var 29 på samlingen, forteller avdelingstillitsvalgt i NT-Lederne, Ragnar Dahl.


Det var en veldig god og konstruktiv samling som startet med middag hvor filosof, statsviter og forfatter Henrik Syse hadde et lite foredrag som balanserte godt mellom humor og hvor vi står i verden i dag. Vi skal ikke sove og vi skal være på vakt, spesielt mot det som skjer i verden rundt oss var et viktig budskap. Selve samlingen ble startet med en svært god og målrettet informasjon fra forbundsstyret ved Karin Tanderø Schaug, som hadde med god assistanse fra nestleder Nina Sypriansen Monsrud og politisk rådgiver Stein Borvik. Det ble stilt gode spørsmål og medlemmene fikk svar på det de lurte på, sier Dahl.


De divisjonstillitsvalgte Ron E. Pedersen (GD) og Stine Bråthen (VD) deltok også og svarte ut mange spørsmål og oppklarte misoppfatninger, blant annet knyttet til 2.5.3 krav i de lokale lønnsforhandlinger.


Det var engasjerte medlemmer som kom med gode innspill, som la grunnlag for gode diskusjoner på temaer som opptar lederne. For oss i styret var dette et veldig godt møte og viktig for oss å få avklart forventninger til oss all tid vi ved siden av å være tillitsvalgte også er ledere selv. Det gir oss et bedre grunnlag for å stake ut kursen videre, avslutter Ragnar Dahl.

Comments


bottom of page