top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Pensjonskurs i Oslo


Er du i eller i nærheten av Oslo kan du som medlem i NT melde deg på kurset som Statens Pensjonskasse skal ha i kantina på Helsfyr fredag 26. august kl. 14-17.


Du melder deg på vi lenken underFrist for påmelding er mandag 22. august.


Kurset vil bestå i en grundig gjennomgang av reglene om pensjon fra Folketrygden (NAV) og fra SPK. Det vil også bli en liten presentasjon av andre ordninger i SPK, som uførepensjon, etterlattepensjon og boliglån.


Etter kurset vil det bli servert pizza😊


Kurset er i regi flere NT-avdelinger på Østlandet og er gratis medlemstilbud. De som melder seg på må selv dekke eventuell utgifter til reise til og fra Helsfyr, men selve kursbiten og serveringen er gratis.


Man vil ikke kunne delta via Teams og kurset blir ikke tatt opp. Det er NT-avdelingene Oslofjord, VD-Oslo, VD-Bergen og NT-Direktoratet som sammen arrangerer dette for sine medlemmer, men er det medlemmer fra andre NT-avdelinger som har anledning til å være med er det åpen innmelding.


Vi håper at arbeidsgiver ser nytteverdien av dette, men hver enkelt må selv søke ev. fri fra nærmeste leder.
PS. Dette er ikke en erstatning for kurset arbeidsgiver har invitert til for de som nærmer seg pensjonsalder, men kun generell informasjon fra SPK.Comments


bottom of page