top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Status hittil i lokalt lønnsoppgjør

De sentrale forhandlingene i det lokale lønnsoppgjøret er nå ferdig. Nå står forhandlingene i divisjonene for tur.Fra NT sin side har det vært viktig med nye minimumsnivåer som nedfelles i lønnspolitikken, da NT mener det sikrer en sterkere lønnsutvikling fremover.


Potten i år var på langt nær stor nok til å dekke de kravene NT hadde, og vi skulle ønske det hadde vært mer å forhandle om. Tidligere i år har arbeidsgiver sammen med NT gjort enkelte grep gjennom 2.5.3-forhandlinger for å gjøre varige endringer i lønnspolitikken, men NT er tydelige på at det må enda mer til. Derfor vil arbeidet med å påvirke både arbeidsgiver og politikere for å øke midlene som brukes til å rette opp den manglende/skjeve lønnsutviklingen for mange medlemmer. Blant annet jobbes det nå med funksjoner og nytt karriereutviklingssystem (Karius). Den ekstremt høye faren for å miste betydelig kompetanse i Tolletaten fordrer at det gjøres fortløpende tiltak, også utenom disse årlige lokale forhandlingene vi har vært igjennom nå.


NT og arbeidsgiver har blitt enige om dette i de sentrale forhandlingene etter Hovedtariffavtalen 2.5.1:

Arbeidsgiver og de tillitsvalgte i NT og NTL Tolletaten har blitt enige om å heve minimumslønnen for enkelte tollfaglige stillingskategorier, og å gi lønnsopprykk til enkelte grupper av tollfaglig ansatte.

Endring av minimumslønnstrinn i fire tollfaglige stillingsbetegnelser:


Det er i tillegg enighet om:

  • Førstetollinspektører i LT 54 pr 1. aug. 2022 som ikke fikk lønnsopprykk i ekstraordinære lønnsforhandlinger i mai 2022 heves til LT 55.

  • Tolloverinspektører i LT 54 pr 1. aug. 2022 heves til LT 55


Nå skal det forhandles videre i divisjonene og alle avdelingene er i full gang med å samle inn krav og forberede disse forhandlingene. Av den opprinnelige potten på snaue 6,5 millioner er det en rest på 4.937.619 kroner som det skal forhandles om med følgende inndeling i divisjonene:

Grensedivisjonen: 3.000.461,-

Vareførseldivisjonen: 872.014,-

Smådivisjonene: 1.065.144,-


Det er gjennomført egne forhandlinger for ansatte på AKA/UNIO-avtalen.
PS. På grunn av utfordringer med omlegging av lønnssystemet under LO/YS-avtalen har hovedsammenslutningene i staten blitt enige om å utsette fristen for gjennomføring av årets forhandlinger til 30. november 2022. Virkningstidspunktet er uansett 1. mai 2022 og de fremforhandlede beløpene vil bli etterbetalt med virkning denne datoen. Partene har som mål å gjennomføre lønnsforhandlinger så snart som mulig etter at korrekt lønnsgrunnlag som følge av omleggingen er klart.Comentarios


bottom of page