top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Hever lønna til 413 inspektører og førstetollinspektører

Tidligere i vinter sendte Norsk Tollerforbund inn ett gruppekrav på alle tollinspektørene. På forhandlingsmøtet i dag la arbeidsgiver frem sitt forslag.


Arkivfoto: Nestleder Nina S. Monsrud besøker tjenestemenn i GD i NT-avdeling Nord.

Dette er veldig gode signaler fra arbeidsgiver og er et viktig steg på veien for gjøre noe med den store flukten av ansatte vi opplever for tiden, sier forbundsleder Karin Tanderø Schaug.


Forslaget til arbeidsgiver omfatter i sum like mye som det 2.5.3-kravet NT leverte, men har en litt annen fordeling. Alt i alt er vi veldig fornøyd med at det nå brukes av budsjettet for å begynne å gjøre noe med både lønnsnivå og skjevheter. Det er en historisk endring og nye signaler fra arbeidsgiver! Og vi er særlig fornøyd med at dette treffer mange av dem som idag har dårligst lønnsnivå, sier Schaug.


Så er det selvsagt langt mer som må jobbes med fremover, ikke alle grupper er løftet i denne forhandlingen, men vi sier ikke nei takk til gode forslag som treffer mange av våre medlemmer. Problemene i etaten er ikke løst og lønnsnivået er langt fra der det skal være, men dette er med på å få oss dit, sier hun


Hvem får? Og Hvor mye?

Det er tre grupper som får økt grunnlønna med denne endringen.


Tollbetjentene:

Ved opprykk til Tollinspektør i GD vil 30 tollbetjenter (samtlige) få fire lønnstrinn mer enn i dagens modell. I stedet for å starte i lønnstrinn 40-44 vil de som nå går ut av interrimskullet ved TKS starte i lønnstrinn 44-48. Det betyr fra 429 600 til 456 800 i stedet for 406 900 til 429 600.Tollinspektørene:

Av de 365 tollinspektørene som er i GD får alle minimum ett lønnstrinn. De med laveste lønn i lønnstrinn 42 får fire trinn opp til ny minstelønn i lønnstrinn 46. Det er et hopp fra 417 900 til 441 900 kroner. De i lønnstrinn 43 får tre lønnstrinn opp til lønnstrinn 46, mens de som er i lønnstrinn 44-46 får to lønnstrinn opp fra mellom 429 600-441 900 til 441 900-456 800.

Øvrige tollinspektører som i dag ligger mellom lønnstrinn 47-54 får alle ett lønnstrinn.Førstetollinspektørene:

De lavest lønnede førstetollinspektører i lønnstrinn 48 får to lønnstrinn med ny lønn fra 456 800 til 471 300. De som idag har lønnstrinn 49-53 får alle ett lønnstinn. Førstetollinspektører som i dag har fra 54 og oppover får ingen endring i denne omgangen.


Når vi legger sammen lønnsøkningen som kommer av denne endringen sammen med det sentrale tillegget og økningen i turnustillegg gjennom statsoppgjøret i går så er det mange av NTs medlemmer som nå får et solid lønnsløft. Og fortsatt har vi flere krav vi skal stille, og det er nye lokale lønnsforhandlinger til høsten, avslutter forbundsleder Karin Tanderø Schaug.

Comments


bottom of page