top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Resultatene av årets lokale lønnsoppgjør


illustrasjonsfoto: Sparebank1 / Creative Commons Licence

Årets lokale lønnsoppgjør er landet og i går eller idag skal de fleste som har fått lønnstillegg fått beskjed av sin nærmeste leder eller av HR-avdelingen i divisjonen.


Det var tre forhandlingssteder i årets lokale lønnsoppgjør hjemlet i HTA 2.5.1. Alle ansatte i VD ble forhandlet samlet i Bergen, alle i GD ble forhandlet i Moss og de øvrige divisjonene i TOD ble forhandlet i Oslo.


Alle som har fått uttelling i det lokale oppgjøret skal nå ha blitt tilskrevet på e-post, samt at protokollene fra de lokale oppgjørene i VD, GD og TOD blir gjort kjent. Man kan få tilgang til å se endelig liste på papir hos sin nærmeste leder eller lokalforening. Oppgjøret gjelder fra 1. juli og etterbetales på desember-lønn.


Alle skal sikres en rimelig lønnsutvikling

Årets føringer til divisjonene etter det sentrale oppgjøret var:

  1. Partene skal begrunne sine krav.

  2. Partene skal være oppmerksomme på ansattes lønnsutvikling over tid. I lønnspolitikken henvises det til : «Det skal tilstrebes en rimelig lønnsutvikling for alle medarbeiderne».

  3. Krav fra ansatte med tillitsverv og ansatte med verv som verneombud skal være særlig vurdert jf. lønnspolitikken pkt. 3 siste avsnitt.

Å sikre en rimelig lønnsutvikling har altså vært i hovedfokus. Norsk Tollerforbunds lønnsutvalg utarbeidet mye statistikk i forkant av forhandlingene, blant annet en reallønnskalkulator som viser utviklingen i lønn for hver enkelt ansatt i etaten. I divisjonene ble reallønnskalkulatoren brukt aktivt i forhandlingene, og ga NTs påstander og krav legitimitet.


Svært mange av våre medlemmer er med årets innretning løftet over streken og har gått fra å stå med reallønnsnedgang i begynnelsen av året til nå å ha havnet på plussiden.


Statistikk fra oppgjøret

I tillegg kan det nevnes at den delen av potten som ble forhandlet sentralt, tilgodeså 214 personer der alle var tollfaglige og 212 hadde en årsinntekt på under 500´.


Gruppekrav

I tillegg ble både individuelle krav og gruppekrav fremmet fra begge sider av forhandlingsbordet. Noen av NT sine krav som ble løst var:

• Alle hundeførere ble hevet til minimum lønnstrinn 51

• Alle ved Operasjonssentralen skal minimum avlønnes som tolloverinspektør i lønnstrinn 54

• Alle skanneroperatører ble løftet til minimum lønnstrinn 48

• Kronetillegg på spanere og informanttjenesten ble gjort om til lønnstrinn avrundet oppover.Opmerkingen


bottom of page