top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Praksisveileder i Tolletaten


Til de av NTs medlemmer som vurderer å søke på siste utlysninger som praksisveileder eller underviser, følgende avtale er gjort med Tolletaten:


100 kr dagen når man har med seg studenter - dette tilsvarer ca 2200 kr for en hel måned. Denne satsen er samme som praksisveileder i politiet får.

I tillegg vil den enkelte måtte ta et studie som gir 10 studiepoeng. Det jobbes med å få dette studiet godkjent som del av bachelorstudiet for de som allerede er tollere, men det er ikke helt avklart pr nå.

Til sammenligning er denne satsen blant de høyeste som gis for funksjoner i etaten.


Undervisning i toll- og vareførselsfag for UiS har fått følgende ramme:

  • 250 kr timen - det er samme satsen som universitet gir til sine forelesere.

  • Halv sats gis til forberedelser - altså 125 kr, men med et tak på 5 timer. Forberedelser legges opp til å gjøres i arbeidstiden, men dersom det ikke er mulig vil overtid gis.

NT har sammenlignet dette med andre statlige virksomheter og ser at praksis er veldig ulikt. Siste års utvikling viser likevel at flere virksomheter ikke lenger gir kompensasjon på denne type undervisning. Statens personalhåndbok henviser i tillegg til at stillingsbetegnelser som inneholder undervisning, ikke skal gis undervisningstillegg.


Resultatet etter drøftinger ga tilslutt en nedgang fra kravet om ca 300 kr timen til 250, men det legges på samme nivå som universitet og det aksepterte NT.


NT har oppfordret til noe utsatt søknadsfrist ettersom dette først kom i stand i fredag formiddag, men så langt står 6. september som frist.


Ta kontakt dersom avtalen er uklar eller det er flere spørsmål.

Comments


bottom of page