top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeSteinar Knutsen

Tollinspektører, stiger og direkteplassering

Hva ligger egentlig i disse begrepene?

Tollinspektørene som jobber i Tolletaten er enten på en lønnsstige med automatiske årlige lønnsøkninger, eller de er direkteplassert på ett bestem lønnstrinn/lønnsnivå. Illustrasjonsfoto: Norsk Tollblad

Etter første del av årets lokale forhandlinger på etatsnivå, er det kommet mange oppfølgingsspørsmål fra både tollinspektører og ledere på hvem som er direkteplassert og ikke, hvem som får på dette forhandlingsresultatet, og hva de ulike begrepene faktisk innebærer.


Vi skal prøve å forklare, og må begynne med historikken bak. 1. mai 2022 ble det fremforhandlet en ny hovedtariffavtale der man gikk bort fra de gamle lønnsrammene. Før dette var tollinspektøren plassert i Lønnsramme 17:


Man hoppet vannrett bort i ansiennitet og fikk lønnstrinn med jevne mellomrom. Fikk du derimot på lokale eller særskilte forhandlinger fikk du lønnstrinn ved å bli flyttet loddrett ned i alternativ. Mange havnet derfor etter noen år i alternativ 11, og som dere ser var det da bom stopp og man fikk ikke lengre lønnstrinn på ansiennitet. Det er dette som betyr å være direkteplassert!


Dette var ikke intensjonen med lønnsramme, så å innføre et nytt stigesystem i stedet ville gi bedre og jevnere lønnsutvikling, og tollinspektører skal nå i utgangspunktet ikke bli direkteplassert før de har oppnådd 16 år i stige.


Dette er dagens stige for tollinspektører:

I tidligere lønnsramme måtte man være ansatt i 24 år for å oppnå det samme man nå gjør på 16 år. Den %-vise lønnsøkningen gis ganske enkelt ved å gange grunnlønn med %, så vil man få et kronetillegg oppå årslønnen man har. Når det kronetillegget blir så stort at man beløpsmessig "bikker" et nytt lønnstrinn, går man automatisk opp ett lønnstrinn. Når i løpet av året dette skjer for den enkelte, avhenger av når på året du ble ansatt i stilling som tollinspektør. Ble du f.eks. tollinspektør 1. desember 2022, vil du får din første økning på 1,1% i desember 2023.


Med den nye ordningen skal ikke det å få lønnshopp i lokale eller særskilte forhandlinger påvirke hvor du er i stigen. Du skal stå på samme sted i stigen, selv om du blir hevet i et oppgjør.


Men hva med disse direkteplasserte da?

Problemet ved implementeringen av det nye systemet var at når alle tollinspektører skulle plasseres inn i ny lønnsstige, så ble de som var direkteplassert i alternativ 11 i gammel lønnsramme også direkteplassert i ny stige, og får med det ikke glede av prosentvis årlig utvikling. Dette var ikke en feil av arbeidsgiver, men fremstår likevel urettferdig for de som havnet her. Kravet vi fikk gjennom sentralt på etatsnivå i år var da at alle som var direkteplassert med stilling som tollinspektør fra 31.12.2013 eller tidligere, skulle heves til LT 52 for å kompensere for prosentene de mister. Det gjaldt ikke mange, 12 tollinspektører ble løftet på dette kravet.Og hvor befinner DU deg i dette løpet?

Mange tollinspektører og deres ledere vet ikke om de nå er direkteplassert (Lang_DP) eller får glede av prosentvis utvikling på stigen. Dette kan hver enkelt se selv i DFØ selvbetjeningsportalen – Lønn – Lønnsinformasjon. Her står alle lønnsendringer du har fått gjennom årene. Kolonnen for Tariffgruppe (Tar.grp.) viser hvor du er i stigen: Lang_10 vil si du er i år 10 på stige, Lang_DP vil si du er direkteplassert. Direkteplasserte kan kun bli hevet som resultat av forhandlinger.


Tollbetjent, tollinspektør, konsulent og renholder er på lang stige, mens førstekonsulent er på kort stige som gir utvikling i 10 år. Førstetollinspektører, tolloverinspektører, rådgivere, ledere m.m. er på spenn* og ikke del av det nye systemet med stige.Lønnsutvalget

v/ Irene Skancke Bratteberg* Hva er lønnsspenn?

For disse stillingene fastsetter lønnssystemet bare en minstelønn og en topplønn. Stillingene plasseres direkte inn i det aktuelle lønnsspennet (på ett lønnstrinn eller lønnsnivå) og opprykk gis i form av individuelle tillegg (blir plassert på et høyere trinn/nivå).


Commentaires


bottom of page