top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Utredning av lokasjoner i VD

Norsk Tollerforbund har blitt informert om at Finansdepartementet har svart på Tolletatens henvendelse om å utrede lokaliseringen av enheter i Vareførselsdivisjonen.Flytting: Det rasles med sablene både fra arbeidsgiver - som vil sentralisere deler av VD, og fra Regjeringen som vil desentralisere flere statlige stillinger ut av Oslo. Nå skal det først utredes før det eventuelt kommer forslag om hvem som blir berørt av en flytteprosess.

Ikke uventet gir departementet grønt lys for å igangsette utredningen. Som det er informert om tidligere, er det lokasjonene i Kristiansand, Drammen, Kongsvinger og Trondheim som etaten ønsker å utrede.Alternativene som skal ses på

Departementet har gitt etaten anledning til å utrede tre alternativer.

  • Det ene er å avvikle leieavtalene i Kristiansand, Drammen, Kongsvinger og Trondheim, for etter hvert å opprette tilsvarende antall stillinger i hhv Oslo, Bergen og Tromsø.

  • Det andre alternativet er å legge ned Drammen og Trondheim, og å overføre stillingene herfra til Bergen, Oslo eller Tromsø.

  • Siste alternativ er å legge ned Drammen og Trondheim, og så utrede hvordan stillingene herfra kan fordeles på de mindre lokasjonene, fortrinnsvis Tromsø og Kongsvinger.Kan bli mer utflytting fra Oslo

I brevet fra Finansdepartementet, henviser de også til Hurdals-plattformen, hvor bygging av sterkere kompetansemiljøer i hele landet er et tiltak for en bedre distriktspolitikk gjennom jevnere fordeling av offentlige arbeidsplasser. Tolletaten blir derfor også bedt om å utrede hvordan etaten kan flytte 30-40 stillinger ut av Oslo-området. Utflyttingen av arbeidsplasser fra Oslo gjelder ikke bare for VD, men vil kunne omfatte alle divisjonene.Hva mener NT?

Når det gjelder utredning av VD er NT allerede i gang og vi har god dialog med de berørte stedene. Utflytting av 30-40 arbeidsplasser fra Oslo var nok en nyhet og en utfordring vi må jobbe godt med.


Børmer har allerede vært ute med i Podcast der han snakker om dette og vi oppfordrer alle til å se episoden.

 

NT mener ingen arbeidsplasser i utgangspunktet bør flyttes, verken VD-seksjoner eller ansatte i Oslo. Etaten er dimensjonert godt slik den er i dag, og vi gjentar budskapet fra sist om at det er kort tid siden vi gjennomførte en historisk omorganisering, og denne må få lov å virke. Risiko for betydelig kompetansetap og store utfordringer med å løse samfunnsoppdraget vårt har aldri vært større.

 

Brevet fra departementet sier kun at etaten skal utrede muligheten for utflytting av arbeidsplasser fra Oslo, og det er dette arbeidet som nå settes i gang. NT vil følge prosessen tett og påvirke til de beste løsningene for våre medlemmer og etaten.
Les også:

Comentários


bottom of page