top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

"Alle" vil styrke Tolletaten

Fikk du ikke sett Norsk Tollerforbund, Senterpartiet og FrP i Dax18 mandag kveld? Her får du sjansen en gang til. Og på tampen av kvelden ble det sending på TV2 også.


Etter en dag med flere nyhetssendinger, møte med finansministeren, innspurt i årets forhandlinger i lønnsoppgjøret i staten, IDF-møte om organisasjonsendringer ble avslutningen like spektakulær.


Ole André Myhrvold (Sp) i Finanskomiteen stilte på vegne av Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (som forbundsledelsen i Norsk Tollerforbund hadde møtt tidligere på dagen - to! ganger), mens Helge André Njåstad fra justiskomiteen kom på vegne av opposisjonspartiet FrP.Aldri vært dårligere kontroll ved grensene

Forbundsleder Schaug fikk frem alvoret i situasjonen, og gikk lenger enn noen gang med å fortelle at kontrollen ved Norges grenser er "veldig veldig dårlig". Hun henviste også til årsrapporten til Tolletaten som kommer i morgen, hvor disse påstandene vil bli dokumentert også fra etatens side.


Vi står ved et veiskille og om vi ikke får økte budsjetter på revidert statsbudsjett og signaler om en varig økning i budsjettene fremover vil tolldirektøren begynne å bygge ned deler av Tolletaten, advarte hun.


FrPs Njåstad kommenterte den omvendte trenden ved at alle andre land i Europa bygger opp sine tolletater, mens i Norge blir det stadig færre politi og tolltjenestemenn.


Norge går i feil retning. Nå som Sverige ruster opp sin tolletaten ser jeg helt klart at Norge kan bli attraktivt for kriminelle. Det står dårligere til i Norge enn i syd-amerikanske havner, sa han.


Må sikre landet

Dette handler om grensekryssende kriminalitet. Hvis regjeringen mener noe med at gjengene skal knekkes og ta økonomien er Tolletaten helt avgjørende, forklarte Schaug.


Og politikerne var enige!


Myhrvold innrømmet at Tolletaten har vært neglisjert i flere år - men at det nå "kommer et løft for Tolletaten".


Vi er helt klare på at Tolletaten er viktig for å sikre landet, sikre folks trygghet da skal vi ha folk å grensa, slår han fast.

Det styrker Forsvaret kraftig, vis skal styrke politiet og vi skal selvsagt styrke Tolletaten, lover Myhrvold.Ingen vits å fordele skyld

Som vanlig brukte begge politikerne også litt tid på å fordele skyld til hvilken regjering som har satt Tolletaten i den kritiske situasjonen nå.


Forbundsleder Schaug kunne slå fast at ingen av de to regjeringsalternativene egentlig har gjort nevneverdig for Tolletaten de siste årene.


Det har vært en satsing på effektivisering, digitalisering, forenkling, fornying, forbedring. Det man glemmer i alle disse tiltakene er drift. Det skal mennesker til. Det hjelper ikke med skannere, hunder eller etterretning hvis det ikke er folk der ute, forteller forbundslederen.


Det som må til er flere årsverk og fokus på tilstedeværelse. Dette handler om sikkerheten til landet vårt - og her må politi og toll ses i en sammenheng, la hun til.
Innslag også på TV2

For noen dager siden var NT på kaia i Oslo og filmet sammen med TV2, et av disse innslagene ble også sendt på TV2 nyhetene mandag kveld.


Både tjenestemenn fra Oslo og forbundsleder Karin Tanderø Schaug ble intervjuet. Noe av det som var i fokus her var det faktum at Tolletatens budsjett ikke har økt på 18 år, mens andre sammenlignbare etater ikke opplever samme stagnasjon.
For de som reagerer på at det plutselig snakkes om lønnsvilkår oppe i det hele så skal det nevnes at det ble laget flere saker med TV2 den dagen, og så har det av en eller annen grunn blitt klippet sammen - men bakgrunnen er uansett den samme. Norsk Tollerforbund mener at budsjettene til Tolletaten må økes for i ivareta landets sikkerhet og trygge grensene mot grensekryssende kriminalitet. Samtidig er vi midt oppe i årets lønnsoppgjør i staten - og da var det et naturlig samtaleemne hva forbundet mener om lønnsnivået til sine medlemmer. Norsk Tollerforbund mener at altfor mange tollere tjener for lite til at det kan kalles en forsvarlig lønn i 2024 - noe som også har ført til at veldig mange erfarne tollere forlater yrket. En slik utvikling er bare forsterkende på den negative spiralen Tolletaten er inne i.


Saken kan også sees i opptak på TV2-Nyhetene, ca 13:49 ut i sendingen (krever innlogging):
Hva skjer videre?

Om man skal tolke de uttalelsene som folkevalgte på tvers av partigrensene har kommet med den siste tiden, spesielt etter NTs Beredskapskonferanse 31. oktober i fjor, er det tydelig at vinden har endret retning. Debattinnlegg og svar i møtene tyder nå på at det er flere og flere folkevalgte som har god innsikt i utfordringene Norge står ovenfor og at Tolletaten er en vital del av løsningen.


Stortingspolitikere og statsråder fra FrP, Ap, Høyre og Sp har alle sagt - uavhengig av hverandre -at de skal satse på Tolletaten og at budsjettene må økes. Tolletaten skal gis et løft. Slike lovnader - om enn flyktige som politiske løfter kan være - betyr mer enn noen få million kroner for å dekke økte strømutgifter og generell prisstigning.


Sånn sett burde det ligge til rette for et bredt forlik på Stortinget som kan gi forutsigbare rammer til å drive en Tolletat som også i fremtiden kan trygge Norges grenser og bidra til å bekjempe organisert grensekryssende kriminalitet som er så truende for våre verdier - både medmenneskelige og samfunnsøkonomiske.Her kan du se opptak fra Beredskapskonferansen 31. oktober 2023 hvor hele partipaletten var tilstede, samt Tolldirektør, Politidirektør, DSB-direktør, Heimevernet m flere.Comentarios


bottom of page