top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

På direktesendt Stortingshøring


Forbundsleder Karin Tanderø Schaug på vei inn til høringen i Stortingets finanskomite.

Mandag 17. september var Norsk Tollerforbund på Stortinget og Finanskomiteens åpne høring for statsbudsjettet 2023.


Forbundsleder Karin Tanderø Schaug fikk tildelt sine tre minutter til å legge frem Norsk Tollerforbunds innspill til det fremlagte forslaget til statsbudsjett for 2023.


NT har tidligere sendt inn forslag til en krisepakke for Tolletaten og varslet om den pågående ressurskrisen i etaten. Derfor var det naturlig å møte for finanskomiteen og legge frem disse bekymringene til budsjettet.


Du kan se hele innslaget i videoen under, og lenger ned kan du lese hele innlegget til forbundsleder Schaug (merk at i videoen er det også med spørsmål fra finanskomiteen og svarene fra NT)
Her kan du også lese brevet som NT sendte til Stortingets finanskomite i forkant av høringen.

Brev til Finanskomiteen
.pdf
Last ned PDF • 207KB

Innlegget i tekstformat:

"Vi ønsker å innlede med hva som faktisk tolletatens samfunnsoppdrag.


Vi skal sikre at lover og regler for grensekryssende vareførsel etterleves. Det betyr at Tolletaten har en stor rolle som samfunnsbeskytter og en sentral del av totalforsvaret til landet.


Tolletaten er i en ekstremt krevende situasjon når det kommer til ressurser. Det er det viktigste for oss å få frem i dag. Og fremlagte budsjett vil bidra til å forverre dette. Vi registrerer at departementet i statsbudsjettet anerkjenner ressursutfordringer med IT og jurister, men vi er veldig skuffet over at det ikke er et søkelys på tollfaglige ressurser og da spesielt operative ute på grensen.


Her mister vi ansatte hver eneste uke nå og svekkelsen er så mye som opp mot 20 % og økende. Det er ikke lenger noe tvil om at grensen vår aldri har vært så åpne som den er nå.


Vi opplever at det lenes for mye på etterretning og analyse i budsjettet. Det er ingen tvil om at etterretning styrker Tolletaten. Norsk Tollerforbund er enig i dette. Men det hjelper lite med både kameraer, analyser og etterretning hvis vi ikke har ressurser lenger til å ta kontrolloppdragene. Det må være en balanse mellom mannskap og teknologi. For teknologi alene tar ikke et eneste beslag. Vi må ha kjøtt og blod på grensen!


Vår påstand er at de fleste resultatene i dag gjøres på bakgrunn av tollernes tilstedeværelse, kompetanse og erfaring. Vi tør også påstå at dette er og vil alltid være Tolletatens største styrke. Det må ikke undervurderes.


Som eksempel ønsker vi å vise til nedgang i resultater de siste årene. Finans forklarer mye av nedgangen med pandemien, men det mener vi blir for enkelt,


Vi har aldri tidligere vært svakere og færre på grensen enn vi er nå i 2022, og det er hovedårsaken til nedgangen i resultater.


Budsjettet som er fremlagt har ikke rom for å styrke operativ bemanning. Tross tiden vi lever i hvor vi nå tydelig ser viktigheten av vår rolle på grensen. Vi trenger å styrkes med minst 400 ekstra årsverk i tillegg til et budsjett som evner å heve lønnsnivået som sikrer at vi klarer å beholde dagens ansatte.


I tillegg dette gir heller ikke dagens budsjett rom for en styrking av verken utstyr eller kontroll fasiliteter. I nord så står man enkelte steder helt uten kontrollgarasje, kun et hus garasje med plass til en Skoda, andre steder har vi satt opp telt. Det jobbes i gamle eneboliger fra 60 tallet og det er dypt kritikkverdig å se de lokasjonene som faktisk er flere steder i landet.


Vi har nå tollbåter som ligger til kai eller selges, biler som må byttes ut og skannere med utgående serviceavtaler. Det er kostbart, men en operativ etat koster!


Vi har ikke råd til å undervurdere viktigheten av den sentrale rollen Tolletaten har i Norge. Gjør vi det så vil det gå ut over sikkerheten til landet og vil medføre enorme utgifter og skader i andre enden."

Comments


bottom of page