top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeKarin Tanderø Schaug

NT med varsling til departement og Storting


Forbundsleder Karin Tanderø Schaug om "lønnsklemma" tollfaglige har havnet i.

NT varsler i disse dager både finansdepartement og Stortinget om et kritisk lavt lønnsnivå for tollfaglige grupper i Tolletaten.


Bekymringen dreier ikke bare om lønnsnivået, men også etatens evne til å løse samfunnsoppdraget. Disse to problemene henger sammen og de er eskalerende.Verken lønn eller tittel har fulgt med

Det er ingen tvil om at tollfaglige har sakket akterut. Gjennom flere tiår har vi levd med utsett der verken lønn eller tittel har fulgt med. Vi har stått i kø under lokale forhandlinger og ventet på «vår» tur. Problemet har vært at mange hundre har stått i samme køen og flere har måtte vente mange år før de har fått lønnen de skulle hatt fra første stund. Vi ser heldigvis slutten på den type lønnspolitikk, men det har gjort stor og nesten uopprettelig skade.


All vår statistikk viser nemlig det. Det å kun tildele lønn gjennom ordinære lønnsforhandlinger, liten bruk av 2.5.3-forhandlinger og nesten fravær av utlysninger av stillinger og funksjoner som gir lønn og opprykk, har satt etaten i denne situasjonen. NT meldte i fra om dette i 2016 og fremla forslag til hva som måtte gjøres. Etaten har nå begynt å jobbe med materien, men det er for sent. For vi har havnet i en uholdbar situasjon.Etaten mister viktige ansatte

Siden 2020 har vi mistet over 40 tollfaglige. Antallet høres kanskje ikke voldsomt ut for andre virksomheter, men det er en dramatisk utvikling i denne etaten. Vi mister tollfaglige over hele landet, i en hastighet vi aldri før har sett.


Undersøkelser viser at samtlige har fått tilbud som gir en økning i lønn på mellom 50 000- 200 000 og vi går til både privat og offentlig virksomheter. Hele 667 av etatens 1538 ansatte har under 500 000 i grunnlønn. 187 av disse har over 20 års ansiennitet.Uforsvarlige forskjeller i stat og etat

Tollfaglige har et gjennomsnittsnivå på kr 484 000 kroner. Gjennomsnittslønn i Tolletaten er 563 000. Tollfaglige ligger altså 80 000 under gjennomsnittlønnen i etaten.


I følge SSB er snittlønn i statsforvaltningen 629 520 kr. Dette er inkludert variable tillegg. Gjennomsnittslønn for tollfaglig ansatte ligger med andre ord 150 000 under gjennomsnittslønnen i statsfovaltningen.


Denne forskjellen kan ikke forsvares.Hva må gjøres og hva må gjøres først?

Det er avgjørende at Tolletaten nå blir konkurransedyktig på lønn for tollfaglige. Hvis ikke vil etaten slite med å rekruttere nye.


Men først om fremst må dette gjøres for oss som allerede jobber her. Ansatte med høy realkompetanse, lang ansiennitet og bred kunnskap er avgjørende fremover. Og for å klare å beholde dagens ansatte, for at tollfaglige ikke søker seg bort fra etaten, må et gjøres et løft. Det er så enkelt og så vanskelig. Men det må gjøres, det er det ingen tvil om lenger.


Comentários


bottom of page